Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ
  • 3. 2. 2017
  • 17:00
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 40/17
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
  • Vnútorné veci
  • Inštitucionálne záležitosti

Prv než sa dostanem k ostatnému, dovoľte mi ešte raz poďakovať predsedovi vlády Josephovi Muscatovi a zablahoželať mu k usporiadaniu ďalšieho dôležitého a produktívneho samitu v nádhernej Vallette. Je pre nás potešením byť tu znovu po rovnako úspešnom vallettskom samite s našimi africkými partnermi v roku 2015.

A teraz by som prešiel k výsledkom dnešného stretnutia. Dohodli sme sa na okamžitých operačných opatreniach, ktoré by mali pomôcť znížiť počet neregulárnych migrantov a zároveň zachrániť životy. Zabezpečíme výcvik, vybavenie a podporu pre líbyjskú pobrežnú stráž, aby bola schopná zastavovať prevádzačov a zintenzívniť pátracie a záchranné operácie. Miestnym komunitám v Líbyi poskytneme hospodársku pomoc na zlepšenie ich situácie a pomôžeme im zabezpečiť prístrešie pre migrantov, ktorí tu uviaznu. Budeme spolupracovať s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, aby sa zintenzívnili dobrovoľné návraty z Líbye do krajín pôvodu. Na realizáciu týchto prioritných opatrení sa vyčlenia dodatočné európske finančné prostriedky. Samozrejme pritom budeme v plnej miere dodržiavať ľudské práva, rešpektovať medzinárodné právo a európske hodnoty a úzko spolupracovať s UNHCR a IOM.

Tiež sme sa rozhodli podporiť dvojstranné aktivity členských štátov, ktoré priamo spolupracujú s Líbyou. Preto sme privítali memorandum o porozumení, ktoré včera podpísali predsedovia vlády Talianska a Líbye, ako ďalší dôležitý a povzbudivý signál toho, že sa veci zmenia k lepšiemu. Európska únia a naša činnosť podporia Taliansko a Líbyu. Je to naša spoločná zodpovednosť.

Po tejto tlačovej konferencii sa stretneme, aby sme – ako sa o tom práve zmienil Joseph Muscat –diskutovali o budúcnosti EÚ s 27 štátmi a o našom rímskom zasadnutí na počesť 60. výročia Rímskej zmluvy.

Avšak o budúcnosti Európy sme sa už v podstate začali rozprávať počas obeda. Vývoj na medzinárodnej scéne nám pripomína, aké dôležité je, aby EÚ bola silná. Transatlantická spolupráca zostáva absolútnou prioritou, keďže až doteraz bola kľúčovým pilierom slobodného sveta. Zároveň však vieme, že dnes nemáme žiadnu inú možnosť, len opäť nadobudnúť dôveru vo vlastnú silu.