Závery predsedu Európskej rady, 9. 3. 2017

Európska rada
  • 10. 3. 2017
  • 00:45
  • Tlačová správa
  • 125/17
  • Bezpečnosť a obrana
  • Vnútorné veci
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
  • Inštitucionálne záležitosti
  • Hospodárstvo a financie
10. 3. 2017
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Európska rada rokovala o pripojenom dokumente. Podporilo ho 27 členských štátov Európskej rady, ale nedosiahol sa o ňom konsenzus z dôvodov, ktoré nesúvisia s jeho podstatou.

Odkazy na Európsku radu v pripojenom dokumente by sa nemali vykladať ako formálne schválenie Európskou radou konajúcou ako inštitúcia.