Vyjadrenie predsedu Rady Donalda Tuska po neformálnom zasadnutí 27 hláv štátov alebo predsedov vlád

Európska rada
  • 10. 3. 2017
  • 15:00
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 127/17
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
  • Inštitucionálne záležitosti
  • Rozširovanie
10. 3. 2017
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Dovoľte mi začať krátkou poznámkou o plodnej diskusii o západnom Balkáne zo včerajšieho večera. Všetkým je jasné, že tento región sa pokúšajú destabilizovať vnútorné aj vonkajšie sily. Nie sme naivní. Lídri preto opäť potvrdili svoju jednoznačnú podporu krajinám západného Balkánu a ich európskemu smerovaniu. Tiež sme vyjadrili, že sme plne odhodlaní podporovať reformy a projekty orientované na EÚ. Dúfam, že tento pozitívny signál z EÚ bude v regióne počuť.

Ako viete, dnes sme sa neformálne stretli v počte 27 pred 60. výročím podpísania Rímskych zmlúv. Úprimne a konštruktívne sme diskutovali o našej spoločnej budúcnosti so zameraním na to, čo by malo tvoriť hlavné prvky Rímskej deklarácie.

Z diskusie jasne vyplýva, že jednota 27 členských štátov bude tým najcennejším, čo máme. Naše posledné stretnutie na Malte, následné názory niektorých členských štátov, ako aj biela kniha Európskej komisie nás nenechávajú na pochybách, pokiaľ ide o to, že myšlienka viacrýchlostnej Európy bude jednou z tém diskusií pred výročím Rímskej zmluvy. Dôvody chápem. Niektorí očakávajú systémové zmeny, ktorými by sa uvoľnili väzby vo vnútri EÚ a posilnila úloha národov vo vzťahu k spoločenstvu. Iní však práve naopak hľadajú nové a hlbšie dimenzie integrácie, aj ak by sa týkali len niektorých členských štátov. S takouto možnosťou sa ráta v platných zmluvách. Vzhľadom na záujmy spoločenstva 27 krajín v kontexte nadchádzajúcich rokovaní o brexite, ako aj na dlhodobé strategické záujmy EÚ však budem na všetkých naliehať, aby sa usilovali dosiahnuť politickú jednotu medzi 27 štátmi. Pri rokovaniach o jednotlivých scenároch pre Európu by preto naším hlavným cieľom malo byť posilnenie vzájomnej dôvery a jednoty medzi 27 štátmi. Po dnešnej diskusii môžem otvorene povedať, že všetci 27 lídri súhlasia s týmto cieľom. Išlo o optimistickú diskusiu o našej spoločnej budúcnosti s pozitívnym prístupom zo všetkých strán, a to bez akýchkoľvek výnimiek.