Pozývací list adresovaný hlavám štátov alebo predsedom vlád členských štátov EÚ pred zasadnutím pri príležitosti 60. výročia Rímskych zmlúv

Európska rada
  • 15. 3. 2017
  • 16:00
  • Tlačová správa
  • 137/17
  • Inštitucionálne záležitosti
15. 3. 2017
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Dňa 25. marca oslávime 60. výročie podpísania Rímskych zmlúv. Dohodli sme sa, že v tento deň spoločne oslávime začiatok dlhej cesty na mieste, kde boli v roku 1957 zmluvy podpísané – v Sala degli Orazi e Curiazi de Campidoglio. Bude to pre nás príležitosť zamyslieť sa nad stavom Európskej únie a budúcnosťou procesu integrácie.

Spomienková slávnosť sa uskutoční dopoludnia a jej súčasťou bude zasadnutie hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ, predsedov Európskeho parlamentu, Európskej rady a Európskej komisie a zástupcov inštitúcií.

V prvom rade budeme mať príležitosť spoločne osláviť našu históriu a zhodnotiť šesťdesiat rokov integrácie. Nie je tajomstvom, že historický moment, v ktorom sa práve nachádzame, si vyžaduje hlbšie a komplexnejšie zamyslenie sa nad výzvami, ktorým čelí Únia v krátkodobom a strednodobom horizonte: máme na mysli vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť (a to predovšetkým migráciu), rast a zamestnanosť a sociálny rozvoj. Po slávnostnej časti by sme chceli prijať politické vyhlásenie, v ktorom potvrdíme platnosť projektu európskej integrácie a stanovíme spoločnú víziu na nadchádzajúce roky.

Presunieme sa von, aby sme sa spolu odfotografovali. Potom budú mať vedúci predstavitelia inštitúcii zvyčajné stretnutie s tlačou.

Následne sa presunieme do paláca Quirinale na obed, ktorý usporiada prezident Talianskej republiky pán Mattarella. Počas obeda budeme mať príležitosť vypočuť si jeho prejav a vymeniť si názory na proces, ktorý sa, ako dúfame, obnoví 25. marca v Ríme.

Tešíme sa na stretnutie s Vami 25. marca v Ríme.