Vyjadrenie predsedu Donalda Tuska po oznámení Spojeného kráľovstva

Európska rada
  • 29. 3. 2017
  • 14:30
  • Tlačová správa
  • 160/17
  • Brexit
  • Inštitucionálne záležitosti
29. 3. 2017
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Tak a je to tu, šesť strán – oznámenie predsedníčky vlády Theresy Mayovej, ktorým sa uplatňuje článok 50 a formálne začínajú rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Nie je dôvod predstierať, že dnešok je šťastným dňom, a to ani v Bruseli ani v Londýne. Napokon, väčšina Európanov, ku ktorým patrí aj takmer polovica britských voličov, si želá, aby sme zostali spolu a nerozdelili sa. Pokiaľ ide o mňa, nebudem sa tváriť, že sa dnes teším.

Na brexite je však paradoxne aj niečo pozitívne. Vďaka brexitu sme sa ako spoločenstvo 27 štátov stali odhodlanejší a jednotnejší ako predtým. Som o tom pevne presvedčený, najmä po prijatí Rímskej deklarácie, a dnes môžem povedať, že zostaneme odhodlaní a jednotní aj v budúcnosti, a to aj počas zložitých rokovaní, ktoré nás čakajú.

Znamená to, že ja a Komisia máme silný mandát na ochranu záujmov dvadsaťsedmičky. V tomto procese sa nedá nič získať, a tým myslím obe strany. V podstate ide o to, aby sa obmedzili škody. Náš cieľ je jasný: minimalizovať náklady pre občanov, podniky a členské štáty EÚ. Urobíme všetko, čo je v našich silách – a máme na to všetky potrebné nástroje – aby sme tento cieľ dosiahli. Dnes by sme však mali zdôrazniť, že zatiaľ sa nič nezmenilo: kým Spojené kráľovstvo nevystúpi z Európskej únie, bude sa na Spojené kráľovstvo – a na jeho území – naďalej uplatňovať právo EÚ.

Nakoniec by som chcel povedať, že sme práve vydali oficiálne vyhlásenie Európskej rady, v ktorom vedúci predstavitelia zdôrazňujú, že budeme konať jednotne a začneme rokovať so zameraním na všetky kľúčové opatrenia potrebné pre riadne vystúpenie z EÚ. V piatok predložím členským štátom návrh usmernení na rokovania, ktoré má Európska rada prijať 29. apríla.

K tejto veci sa vrátim v piatok počas našej tlačovej konferencie s predsedom Josephom Muscatom na Malte a vyjadrím sa k našim návrhom.

Čo dodať? Už teraz nám chýbate.