Prejsť na obsah
Odoberanie e-mailových správ
  • 29. 3. 2017
  • 14:00
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 159/17
  • Brexit
  • Inštitucionálne záležitosti
Vysvetlenie procesu rokovaní o brexite

Vyhlásenie Európskej rady1

Európskej rade bol dnes doručený list od predsedníčky britskej vlády Theresy Mayovej, v ktorom oznámila úmysel Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie. Toto oznámenie nadväzuje na referendum z 23. júna 2016 a začína sa ním proces vystúpenia podľa článku 50 zmluvy. Ľutujeme, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu, ale sme pripravení na proces, ktorý teraz budeme musieť absolvovať.

Prvým krokom pre Európsku úniu teraz bude, že Európska rada prijme usmernenia na rokovania. V týchto usmerneniach sa stanovia všeobecné pozície a zásady, na základe ktorých bude Únia, zastúpená Európskou komisiou, rokovať so Spojeným kráľovstvom.

Únia bude v týchto rokovaniach konať jednotne a bude chrániť svoje záujmy. Naším prvoradým cieľom bude minimalizovať neistotu, ktorú našim občanom, podnikom a členským štátom spôsobilo rozhodnutie Spojeného kráľovstva. Preto začneme tým, že sa zameriame na všetky kľúčové opatrenia potrebné pre jeho riadne vystúpenie.

K týmto rokovaniam budeme pristupovať konštruktívne a budeme sa usilovať dosiahnuť dohodu. Veríme, že Spojené kráľovstvo nám bude v budúcnosti blízkym partnerom.

Predseda Tusk zvolal na 29. apríla 2017 Európsku radu.

 1 Člen Európskej rady, ktorý zastupuje vystupujúci členský štát, sa v nadväznosti na oznámenie podľa článku 50 nezúčastňuje na rokovaniach Európskej rady ani na rozhodnutiach, ktoré sa ho týkajú.