Vyjadrenie predsedu Donalda Tuska o ďalších krokoch v nadväznosti na oznámenie Spojeného kráľovstva

Európska rada
  • 31. 3. 2017
  • 10:25
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 166/17
  • Brexit
  • Inštitucionálne záležitosti
31. 3. 2017
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Dobré ráno. V prvom rade by som sa chcel predsedovi vlády Josephovi Muscatovi poďakovať za pohostinnosť a výnimočnú prácu, ktorú doteraz vykonalo maltské predsedníctvo. Stabilné, solídne a vynikajúce rotujúce predsedníctvo Rady je v dnešných časoch dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Takže vám, Joseph, ešte raz ďakujem za prácu, ktorú odvádzate.

Hlavným bodom nášho programu bol samozrejme brexit.

Mojou dnešnou úlohou je predložiť 27 vedúcim predstaviteľom EÚ návrh usmernení pre rokovanie o brexite. Hovorím 27, pretože Spojené kráľovstvo je od stredy, keď aktivovalo článok 50, na druhej strane rokovacieho stola. Pracovali sme veľmi rýchlo, pretože ako viete, zmluva nám poskytuje len dva roky na to, aby sme dosiahli dohodu.

Dovoľte mi preto načrtnúť hlavné prvky a zásady môjho návrhu. Považujeme ich za zásadné a budeme na nich neoblomne trvať.

Našou povinnosťou je minimalizovať neistotu a narušenie, ktoré našim občanom, podnikom a členským štátom spôsobilo rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ. Ako som už uviedol, v podstate ide o to, aby sa obmedzili škody.

Musíme myslieť predovšetkým na ľudí. V Spojenom kráľovstve žijú, pracujú a študujú občania z celej EÚ. Kým je Spojené kráľovstvo členom, ich práva sú plne chránené. Musíme však ich postavenie a situáciu po vystúpení upraviť, a to prostredníctvom recipročných, vykonateľných a nediskriminačných záruk.

Po druhé, musíme zabrániť vzniku právneho vákua pre naše obchodné spoločnosti, ktoré vyplynie zo skutočnosti, že po brexite už v Spojenom kráľovstve nebudú platiť zákony EÚ.

Po tretie, musíme tiež zabezpečiť, aby si Spojené kráľovstvo splnilo všetky finančné záväzky a povinnosti, ktoré prijalo ako členský štát. Je to spravodlivé najmä voči všetkým ľuďom, komunitám, vedcom, poľnohospodárom atď., ktorým sme to všetci 28 spolu prisľúbili a ktorým tieto peniaze dlhujeme. Z našej strany môžem zaručiť, že EÚ si bude plniť všetky svoje záväzky.

Po štvrté, budeme sa usilovať o pružné a kreatívne riešenia zamerané na to, aby sa zabránilo vzniku tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskom. Podpora mierového procesu v Severnom Írsku má zásadný význam.

Tieto štyri otázky sú súčasťou prvej fázy našich rokovaní. O rámci pre naše budúce vzťahy môžeme rokovať, jedine až potom, keď sa nám podarí dosiahnuť dostatočný pokrok v rokovaniach o vystúpení. K začatiu súbežných rokovaní o všetkých otázkach v rovnakom čase, ako navrhujú niektorí v Spojenom kráľovstve, nedôjde.

A keď sme pri našich budúcich vzťahoch, naše želanie je samozrejme rovnaké ako želanie Spojeného kráľovstva: nadviazať úzke partnerstvo. Silné väzby, ktoré prekračujú hospodársky rámec a zahŕňajú spoluprácu v oblasti bezpečnosti, sú v našom spoločnom záujme.

Na záver mi dovoľte skonštatovať, že rokovania, ktoré sa čoskoro začnú, budú ťažké, zložité a niekedy sa nevyhneme konfrontácii. Iné riešenie neexistuje. EÚ-27 sa nesnaží a ani sa nebude snažiť o prístup založený na treste. Brexit je už sám o sebe dostatočným trestom. Po viac ako štyridsiatich spoločných rokoch si navzájom dlhujeme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby bol tento rozchod čo najhladší.

Aj preto sme sa s predsedníčkou vlády Theresou Mayovou dohodli, že počas celého tohto procesu zostaneme v úzkom a pravidelnom kontakte. Pred Európskou radou v apríli mám v úmysle ju v Londýne navštíviť. Ďakujem za pozornosť.