Európska prokuratúra: 16 členských štátov bude spolu bojovať proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ

Rada EÚ
  • 3. 4. 2017
  • 14:00
  • Tlačová správa
  • 184/17
  • Spravodlivosť
3. 4. 2017
Kontakty pre tlač

Romain Sadet
tlačový atašé (spravodlivosť; inštitucionálna komunikácia)
+32 22818914
+32 473865437

16 členských štátov informovalo tri európske inštitúcie o svojom úmysle začať posilnenú spoluprácu zameranú na zriadenie Európskej prokuratúry (EPPO). Úlohou EPPO bude vyšetrovať, stíhať a postaviť pred súd páchateľov trestných činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie.

Pod oznámenie, ktoré bolo doručené dnes, sa podpísalo 16 štátov: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Chorvátsko, Grécko, Fínsko, Francúzsko, Litva, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Španielsko.

Očakáva sa, že k tejto spolupráci sa pridajú ďalšie členské štáty, čo môžu urobiť kedykoľvek pred prijatím nariadenia o EPPO alebo po ňom.

V Rade sa teraz opäť začnú rokovania, ktorých cieľom bude finalizovať znenie.

Minister Owen Bonnici v mene maltského predsedníctva uviedol: „Hoci sa Malta do posilnenej spolupráce nezapojí, plnili sme funkciu čestného sprostredkovateľa, tak ako sme sľúbili na začiatku predsedníctva. Sme odhodlaní promptne sa vrátiť k práci na tomto nariadení s cieľom dosiahnuť dohodu v nadchádzajúcich mesiacoch.“

Rokovania Rady budú vychádzať z aktuálneho kompromisného znenia nariadenia o EPPO, ktorého podoba sa ustálila v januári 2017.

Pred konečným prijatím musí návrh nariadenia odsúhlasiť Európsky parlament.