„Kultúra je základnou súčasťou medzinárodných vzťahov EÚ“: Rada prijala závery

Rada EÚ
  • 23. 5. 2017
  • 13:30
  • Tlačová správa
  • 291/17
  • Kultúra
23. 5. 2017
Kontakty pre tlač

Helena Gomes
Zamestnankyňa tlačového oddelenia
+32 22817040
+32 479955079

Rada 23. mája prijala záveryo kultúre vo vonkajších vzťahoch Európskej únie. Tieto závery nadväzujú na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky a Európskej komisie z 8. júna 2016 s názvom K stratégii EÚ pre medzinárodné vzťahy v oblasti kultúry. Poskytujú sa v nich usmernenia pre strategický prístup EÚ k medzinárodným kultúrnym vzťahom.

V záveroch sa zdôrazňuje, že takýto prístup by mal smerovať zdola nahor a mal by rešpektovať nezávislosť kultúrneho sektora. V záveroch sa uznáva, že medzinárodné kultúrne vzťahy sa môžu rozvinúť len prostredníctvom podpory kultúrnej rozmanitosti v rámci EÚ, a vyzýva sa v nich, aby bolo úsilie v tejto oblasti konzistentné a súdržné.

S cieľom pokročiť v tejto práci sa Rada dohodla, že ďalším krokom bude zriadenie pracovnej skupiny na pomoc pri vypracúvaní komplexného strategického prístupu EÚ k medzinárodným kultúrnym vzťahom. Túto prácu bude podporovať Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť, pričom sa bude vychádzať z existujúcej platformy kultúrnej diplomacie, ktorá bola vytvorená v roku 2016 s cieľom pomôcť podporiť spoluprácu EÚ v oblasti kultúry s tretími krajinami.