Taorminské komuniké lídrov skupiny G7, plán G7 na vybudovanie rodovo-citlivého hospodárskeho prostredia a akčný plán G7 pre inováciu, zručnosti a pracovnú silu zameraný na ľudí

medzinárodný samit
  • 27. 5. 2017
  • 16:15
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • Výskum a technický rozvoj
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
  • Podnikanie a priemysel
  • Zamestnanosť
  • Vzdelávanie a odborná príprava
  • Hospodárstvo a financie
27. 5. 2017
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Alain Taverriti
tlačový atašé
+32 22813684
+32 475635962

Vedúci predstavitelia prijali na samite G7 2017 v Taormine záverečné komuniké, plán rodovej rovnosti a dohodli sa na akčnom pláne pre inováciu, zručnosti a pracovnú silu.