Pozývací list predsedu Donalda Tuska adresovaný členom Európskej rady

Európska rada
  • 21. 6. 2017
  • 09:30
  • Tlačová správa
  • 391/17
  • Brexit
  • Bezpečnosť a obrana
  • Vnútorné veci
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
  • Hospodárstvo a financie
21. 6. 2017
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

myslím, že môžem skonštatovať, že sa stretneme v inej politickej situácii ako pred niekoľkými mesiacmi, keď boli na vzostupe protieurópske sily. Súčasný vývoj na kontinente naznačuje, že karta sa obracia. V mnohých z našich krajín začínajú politické strany, ktoré vzrástli vďaka protieurópskym náladám, strácať na sile. Sme svedkami toho, že EÚ sa znova považuje skôr za riešenie než za problém. Zložité výzvy, ktorým sme čelili v posledných mesiacoch, nás paradoxne zjednotili viac ako kedykoľvek predtým. Túto jednotu sa nám však podarilo zachovať aj vďaka Vášmu odhodlaniu. Ďakujem Vám za to a žiadam Vás, aby ste v tom pokračovali. Práve vďaka našej jednote sme dnes v oveľa lepšej situácii a do budúcnosti sa pozeráme s novonájdeným optimizmom.

Nemôžeme byť však spokojní ani naivní. Musíme ľuďom dokázať, že dokážeme znovu získať kontrolu nad udalosťami, ktoré prekvapujú a niekedy dokonca strašia. Minulý rok sme sa dohodli, že EÚ bude chrániť našich občanov pred bezpečnostnými hrozbami, nelegálnou migráciou a nekontrolovanou globalizáciou, a tieto sľuby musíme plniť. Preto chcem, aby sme sa počas nadchádzajúceho zasadnutia Európskej rady posunuli v našej politickej reakcii v týchto troch oblastiach ďalej.

Po prvé, bezpečnosť. Terorizmus je naďalej veľkou hrozbou. Nedávne útoky upozorňujú na novú vlnu radikalizácie vo vlastnej krajine. Dovoľte mi byť úprimný: EÚ v tomto boji nenahradí jednotlivé štáty, pretože politická reakcia závisí predovšetkým od vlád. EÚ však môže pomôcť tento boj vyhrať. Doteraz sme dosiahli pokrok v otázke zahraničných bojovníkov a navrátilcov. Teraz je čas zintenzívniť spoluprácu s online priemyslom. Teroristická propaganda má najväčší vplyv počas prvých hodín po zverejnení. Preto by sme mali nabádať priemysel, aby vyvinul nástroje, ktoré automaticky odhalia a odstránia obsah, ktorým sa šíri teroristický materiál alebo podnecuje k násiliu.

Keďže bezpečnosť Európy je našou spoločnou zodpovednosťou, chcel by som tiež, aby sme sa zhodli na potrebe nadviazať stálu štruktúrovanú spoluprácu v oblasti obrany. Na zabezpečenie jej úspechu budeme potrebovať Vaše ambiciózne záväzky: od projektov, ktorými sa rozvíjajú naše obranné spôsobilosti, až po náročnejšie úlohy, ako sú napríklad vojenské operácie. Rozhodnutia prijaté v tejto súvislosti preukážu nielen naše odhodlanie viac investovať do bezpečnosti a obrany Európy, ale aj našu zodpovednosť za transatlantické vzťahy v čase, keď je to na našej strane Atlantického oceánu potrebnejšie než kedykoľvek predtým. Na účasť na novovznikajúcej obrannej spolupráci by mal byť prizvaný každý členský štát a nikto by nemal byť vylúčený. Táto spolupráca môže byť najlepším príkladom toho, že nepresadzujeme „rôzne“ rýchlosti, ale vytvárame pracovnú metódu, ktorá by mala celej EÚ umožniť nabrať tú „správnu“ rýchlosť.

Po druhé, pokiaľ ide o nelegálnu migráciu, musíme preskúmať situáciu na trase cez centrálne Stredozemie. Počet nelegálnych príchodov prevažne ekonomických migrantov do Talianska sa v porovnaní s minulým rokom zvýšil o 26 %, približne 1 900 ľudí prišlo na mori o život a prevádzačstvo nadobúda nový rozmer. V nadväznosti na naše rozhodnutia sa dosiahli určité operačné výsledky, ktoré konkrétne zahŕňajú odbornú prípravu pobrežných hliadok líbyjského námorníctva, zatknutie viac ako 100 prevádzačov a neutralizáciu viac ako 400 ich plavidiel. Zjavne to však nestačí a ja nevidím dôvod, prečo by sme nemohli niesť väčšiu finančnú zodpovednosť za fungovanie pobrežných hliadok líbyjského námorníctva. Sú našimi spojencami v boji proti prevádzačom. Upozorňujem Vás na to, pretože na pracovnej úrovni niektorí z Vašich zástupcov neprijímajú rozhodnutia, ktoré sú v tejto súvislosti potrebné.

Poslednou oblasťou je nekontrolovaná globalizácia. Ak chceme brániť svoj program voľného obchodu na domácej pôde, musíme dokázať, že dokážeme chrániť Európu pred tými, ktorí chcú zneužívať našu otvorenosť. Na tento účel musíme zabezpečiť účinnosť našich nástrojov na ochranu obchodu. Musíme vážne diskutovať o tom, ako zlepšiť reciprocitu a preverovať investície z krajín, ktoré ukladajú nespravodlivé obmedzenia. Ľudia musia vedieť, že ich dokážeme chrániť pred nekalými obchodnými praktikami.

Pokiaľ ide program zasadnutia, na úvod rokovania si vo štvrtok o 15.00 hod. tradične vymeníme názory s predsedom Európskeho parlamentu Tajanim. Po tejto výmene názorov nám predseda vlády Muscat poskytne aktuálne informácie o vykonávaní našich predchádzajúcich záverov. Naše prvé pracovné zasadnutie bude venované vnútornej bezpečnosti, boju proti terorizmu a obrane. Po prijatí našich záverov o týchto bodoch prerušíme našu prácu a stretneme sa so zástupcami tlače. Znovu sa zídeme na pracovnej večeri venovanej vonkajším vzťahom. Kancelárka Merkelová a prezident Macron nás najskôr oboznámia s aktuálnym stavom vykonávania dohôd z Minska. Potom sa s Vami podelím o svoje dojmy po nedávnych medzinárodných samitoch a stretnutiach, okrem iných s prezidentmi Trumpom a Erdoğanom. V tejto súvislosti by som chcel, aby sme pripomenuli, že zastávame jednotný postoj v podpore Parížskej dohody o zmene klímy. Na konci večere nás predsedníčka vlády Mayová poinformuje o svojich zámeroch, pokiaľ ide o rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Po večeri vyzvem 27 vedúcich predstaviteľov, aby zostali a vypočuli si stručné aktuálne informácie o rokovaniach a schválili postup na premiestnenie agentúr so sídlom v Spojenom kráľovstve.

V piatok začneme o 10.00 hod. prezentáciou prezidenta ECB Draghiho o aktuálnej hospodárskej situácii. Potom pristúpime k obchodným otázkam a prijmeme príslušné závery. Následne sa budeme zaoberať závermi o migrácii, v súvislosti s ktorými nás predseda vlády Muscat poinformuje o nadviazaní na Maltské vyhlásenie. Skôr než skončíme, budeme sa v súvislosti s pracovným programom nadchádzajúceho predsedníctva spoločne s predsedom vlády Ratasom v krátkosti zaoberať koncepciou digitálnej Európy. Naše zasadnutie by sa malo skončiť okolo obeda. Teším sa na stretnutie s Vami všetkými v Bruseli.