Závery Európskej rady, 22. – 23. 6. 2017

Európska rada
  • 23. 6. 2017
  • 15:05
  • Conclusion
  • 406/17
  • Bezpečnosť a obrana
  • Medzinárodný obchod a clá
  • Vnútorné veci
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
  • Životné prostredie
  • Hospodárstvo a financie
23. 6. 2017
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Európska rada na svojom zasadnutí 22. – 23. júna 2017 prijala závery o bezpečnosti a obrane, Parížskej dohode o zmene klímy, hospodárstve, migrácii a digitálnej Európe.