Vyjadrenie predsedu Donalda Tuska po zasadnutiach Európskej rady 22. a 23. júna 2017

Európska rada
  • 23. 6. 2017
  • 15:30
  • Vyhlásenia a vyjadrenia
  • 409/17
  • Brexit
  • Medzinárodný obchod a clá
  • Vnútorné veci
  • Zamestnanosť
  • Hospodárstvo a financie
23. 6. 2017
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

Vedúci predstavitelia dosiahli včera večer dôležité rozhodnutia. Po prvé, dohodli sme sa na predĺžení sankcií voči Rusku o ďalších šesť mesiacov. Po druhé, Európa bude v spolupráci s našimi medzinárodnými partnermi pokračovať v práci na vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy. A po tretie, vedúci predstavitelia 27 členských štátov EÚ sa dohodli na postupe premiestnenia dvoch agentúr EÚ so sídlom v Spojenom kráľovstve. Hlasovaním v novembri tak budú môcť ministri prijať konečné rozhodnutie. Rýchla dohoda o tomto bode bola ďalším potvrdením našej jednoty a odhodlania zmenšiť neistotu spôsobenú brexitom.

Okrem toho nás predsedníčka vlády Mayová informovala o tom, že v pondelok predloží svoj návrh o právach občanov EÚ v Spojenom kráľovstve. Pre 27 členských štátov EÚ sú práva občanov najdôležitejšou prioritou a našu pozíciu sme jasne vyjadrili. Pre občanov EÚ a Spojeného kráľovstva chceme po brexite zabezpečiť všetky práva. Môj prvý dojem je, že ponuka Spojeného kráľovstva nespĺňa naše očakávania a že vedie k riziku zhoršenia situácie občanov. Ale bude úlohou nášho rokovacieho tímu analyzovať túto ponuku riadok po riadku po tom, ako ju dostaneme písomne.

Brexit nám v skutočnosti zabral na tomto zasadnutí Európskej rady len krátky čas. Väčšinu práce sme venovali riešeniu obáv občanov v súvislosti s bezpečnosťou, nelegálnou migráciou a nekontrolovanou globalizáciou.

Dnes doobeda sme sa stretli s prezidentom ECB Mariom Draghim, ktorý potvrdil, že veci sa v EÚ menia k lepšiemu. Európsky projekt vzbudzuje novú nádej, čo pozitívne vplýva na našu ekonomiku. Táto dôvera sa premieta do silného rastu, väčšej spotreby, vyšších investícií a predovšetkým väčšieho počtu pracovných miest. V skutočnosti sme zaznamenali vôbec najvyšší počet pracovných miest. Chcel som sa s vami podeliť o toto optimistické hodnotenie prezidenta Draghiho, pretože sme si také dobré správy už roky nevypočuli.

Vedúci predstavitelia dlho rokovali aj o obchode a rovnováhe medzi otvorenosťou a ochranou. Európa je a zostane otvorená podnikaniu. Zhodli sme sa však na tom, že musí lepšie chrániť svojich ľudí pred nekalými obchodnými praktikami, napríklad zavedením väčšej reciprocity. Dohodli sme sa, že Komisia bude analyzovať investície do strategických odvetví prichádzajúce z tretích krajín.

Vedúci predstavitelia dnes rokovali o Líbyi a o trase vedúcej cez centrálne Stredozemie, kde je situácia, pokiaľ ide o neregulárne príchody migrantov, aj naďalej kritická. Aj keď je pravda, že prijímame veľa správnych opatrení, jediným výsledkom, na ktorom nám skutočne záleží, je definitívne ukončenie tejto tragickej situácie. Vedúci predstavitelia sa zhodli na tom, že každý bude v nadchádzajúcich týždňoch pracovať usilovnejšie, aby sa dosiahla lepšia koordinácia nášho úsilia a viac sa pomohlo Taliansku.

A na záver chcem skutočne poďakovať Josephovi Muscatovi a jeho tímu za veľmi efektívne maltské predsedníctvo. Joseph, naozaj oceňujem vašu usilovnú prácu. Nie je to len obyčajná fráza, lebo sa také niečo patrí povedať, ale verte mi, išlo o jednu z najlepších skúseností v mojom pracovnom živote. Vďaka za pomoc pri príprave rokovaní o brexite a za dosiahnutie pokroku v rámci agendy v oblasti vnútornej bezpečnosti a v otázke migrácie, ako aj za dohľad pri ukončení poplatkov za roaming. Joseph, naozaj si zaslúžite všetku chválu, ktorej sa vám právom dostáva. Vďaka!