Týždenný program predsedu Donalda Tuska

Európska rada
  • 14. 7. 2017
  • 16:20
  • Tlačová správa
  • 470/17
  • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
  • Inštitucionálne záležitosti
  • Rozširovanie
14. 7. 2017
Kontakty pre tlač

Preben Aamann
Hovorca predsedu Európskej rady
+32 22815150
+32 476850543

pondelok 17. júla 2017
10:00 Odovzdávanie poverovacích listín veľvyslancov
14:00 Stretnutie s Draganom Čovićom, členom predsedníctva Bosny a Hercegoviny