Hlavné témy a mediálne podujatia 16. – 29. októbra 2017

generálny sekretariát
 • 13. 10. 2017
 • 18:15
 • Oznámenia pre médiá
 • 6/15
 • Brexit
 • Telekomunikácie
 • Sociálne veci
 • Bezpečnosť a obrana
 • Výskum a technický rozvoj
 • Zahraničné veci a medzinárodné vzťahy
 • Inštitucionálne záležitosti
 • Zamestnanosť
13. 10. 2017
Kontakty pre tlač

Press office
+32 22816319

Prehľad hlavných tém, o ktorých sa bude rokovať na zasadnutiach Rady EÚ v nadchádzajúcich dvoch týždňoch.

Rada pre zahraničné veci, 16. októbra

Rada bude rokovať o Iráne, Severnej Kórei a o politike EÚ v oblasti ľudských práv. Cez obed budú ministri zahraničných vecí diskutovať o spolupráci EÚ s Tureckom v súvislosti so situáciou v regióne. Očakáva sa, že Rada prijme závery o Mjanmarsku.

Rada pre zahraničné veci, 17. októbra

Rada prerokuje návrh záverov Európskej rady zo zasadnutia, ktoré sa uskutoční 19. a 20. októbra. V Rade sa uskutoční aj tretí výročný dialóg o právnom štáte so zameraním na pluralitu médií a právny štát v digitálnom veku.

Rada pre všeobecné záležitosti (článok 50), 17. októbra

Ministri EÚ27 budú diskutovať o súčasnom stave rokovaní o brexite a o presťahovaní agentúr EÚ.

Európska rada, 19. – 20. októbra

Európska rada bude rokovať o migrácii, digitalizácii, bezpečnosti a obrane, ako aj o záležitostiach týkajúcich sa zahraničnej politiky. Vedúci predstavitelia EÚ27 sa budú zaoberať aj rokovaniami o brexite.

Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti (zamestnanie a sociálna politika), 23. októbra 2017

Cieľom Rady je dosiahnuť dohodu o všeobecnom smerovaní v súvislosti so smernicou o vysielaní pracovníkov. Očakáva sa, že sa dosiahne čiastočné všeobecné smerovanie v súvislosti s nariadením o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Ďalšie body diskusie: návrh medziinštitucionálneho vyhlásenia o Európskom pilieri sociálnych práv a európsky semester.

Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (telekomunikácie), 24. októbra 2017

V Rade sa uskutočnia dve diskusie o smerovaní: diskusia o vykonávaní stratégie digitálneho jednotného trhu a diskusia o kybernetickej bezpečnosti.