Táto webová stránka je oficiálnou webovou stránkou Rady EÚ a Európskej rady. Nahrádza doterajšie webové stránky Rady Európskej únie a Európskej rady, ako aj portál eurozóny. 

Poskytuje informácie o uvedených inštitúciách a ich činnostiach podľa možnosti v 24 úradných jazykoch EÚ. 

Čo stránka obsahuje

Na tejto webovej stránke nájdete:

  • informácie o organizácii, úlohe, členoch a činnostiach Rady EÚ, Európskej rady a Euroskupiny
  • najnovšie informácie o činnosti týchto inštitúcií
  • usmernenia, kontakty, tlačové správy, ako aj audiovizuálne a iné materiály pre novinárov
  • informácie ako postupovať v prípade záujmu o návštevu sídiel Rady EÚ a Európskej rady
  • informácie o kontaktných osobách v prípade, že máte otázky o Rade EÚ a Európskej rade
  • informácie o Generálnom sekretariáte Rady EÚ
  • dokumenty a publikácie 

Ďalšie použitie obsahu

Obsah tejto webovej stránky môžete ďalej využiť za predpokladu, že uvediete jeho zdroj. Neplatí to pre dokumenty alebo iné materiály, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva tretích strán. 

Cookies

Cookies používame na zabezpečenie toho, aby naša webová stránka správne fungovala, nezhromažďujeme, neuchovávame ani neposkytujeme však žiadne osobné údaje. Naša stránka používa softvér Google Analytics. Na našej stránke o cookies nájdete informácie o riadení a správe cookies vo vašom prehliadači. 

Dostupnosť

Táto webová stránka bola vytvorená tak, aby spĺňala usmernenia konzorcia World Wide Web (W3C) o dostupnosti obsahu webových stránok. Na našej stránke o politike v oblasti dostupnosti sa dozviete, aké technológie používame a s akými nástrojmi dostupnosti je stránka kompatibilná. 

Spätná väzba od užívateľov

Spätnú väzbu môžete poskytnúť prostredníctvom formulárov, ktoré nájdete na väčšine stránok tejto webovej lokality. Vaše pripomienky a názory nám pomáhajú zlepšovať túto stránku. Všetky pripomienky, ktoré dostaneme, sú anonymné. Neuchovávame údaje o používateľoch tejto stránky ani o osobách poskytujúcich spätnú väzbu. 

Správa tejto stránky

Túto webovú stránku prevádzkuje oddelenie internetovej komunikácie Generálneho sekretariátu Rady (GSR). Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s touto webovou stránkou, kontaktuje prosím e-mailom nášho správcu stránky.