Európsku radu tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád členských štátov EÚ spolu s jej predsedom a predsedom Európskej komisie. Vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority EÚ.

Rada EÚ zastupuje vlády členských štátov. Neformálne sa nazýva aj Rada EÚ a zasadajú v nej ministri všetkých krajín EÚ, aby prijímali zákony a koordinovali politiky.

V stredobode pozornosti

O krok bližšie k úplnému zrušeniu poplatkov za roaming

Rada prijala 2. decembra pozíciu k novým pravidlám pre veľkoobchodné roamingové trhy v EÚ. Je to nevyhnutná podmienka zrušenia roamingových poplatkov pre zákazníkov v roku 2017.

V návrhu nariadenia sa stanovujú limity poplatkov, ktoré si môžu prevádzkovatelia navzájom účtovať za používanie sietí na poskytovanie roamingových služieb. Tieto stropy sa vzťahujú na hlasové volania, SMS správy a využívanie dát. O maximálnych poplatkoch sa bude rokovať.

Dohodnutý text je východiskovým bodom pre rokovania s Európskym parlamentom, aby sa dodržal termín zrušenia poplatkov za roaming do júna 2017.

V stredobode pozornosti

O krok bližšie k úplnému zrušeniu poplatkov za roaming

Rada prijala 2. decembra pozíciu k novým pravidlám pre veľkoobchodné roamingové trhy v EÚ. Je to nevyhnutná podmienka zrušenia roamingových poplatkov pre zákazníkov v roku 2017.

V návrhu nariadenia sa stanovujú limity poplatkov, ktoré si môžu prevádzkovatelia navzájom účtovať za používanie sietí na poskytovanie roamingových služieb. Tieto stropy sa vzťahujú na hlasové volania, SMS správy a využívanie dát. O maximálnych poplatkoch sa bude rokovať.

Dohodnutý text je východiskovým bodom pre rokovania s Európskym parlamentom, aby sa dodržal termín zrušenia poplatkov za roaming do júna 2017.