Hospodárstvo a financie

Na tejto stránke nájdete prehľad o nedávnych a nadchádzajúcich zasadnutiach, tlačových správach a politikách týkajúcich sa činnosti Rady a Európskej rady v oblasti hospodárstva a financií.

Súvisiace zasadnutia:

European Council

International Summit

Eurogroup

Competitiveness Council

Economic and Financial Affairs Council

General Affairs Council

Prípravné orgány

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku
Naposledy zmenené 11. 4. 2016