Telekomunikácie

Na tejto stránke nájdete prehľad o nedávnych a nadchádzajúcich zasadnutiach, tlačových správach a politikách týkajúcich sa činnosti Rady a Európskej rady v oblasti telekomunikácií.

Súvisiace zasadnutia:

Competitiveness Council

Nadchádzajúce zasadnutia

Nekoná sa žiadne zasadnutie

Transport, Telecommunications and Energy Council

Prípravné orgány

Ak preklad nie je k dispozícii, obsah sa zobrazí v pôvodnom jazyku
Naposledy zmenené 23. 3. 2015