Obvestilo o avtorskih pravicah

© Evropska unija, 2017

Če ni določeno drugače, je reproduciranje dovoljeno pod pogojem, da se navede vir.

Kadar je za reproduciranje ali uporabo besedilnih ali večpredstavnih informacij (zvoka, slik, programske opreme itd.) treba predhodno pridobiti dovoljenje, se s tem dovoljenjem razveljavi omenjeno splošno dovoljenje in se v njem jasno navedejo morebitne omejitve uporabe.

Omejitve avtorskih pravic za spletne strani PRADO

V nobenem primeru ni dovoljeno:

  • razdeljevati, uporabljati, kopirati oziroma kakor koli drugače reproducirati kakršen koli material s spletnih strani PRADO, razen kot je to izrecno dovoljeno v nadaljevanju ali ko to odobri GSS
  • prodajati, posojati, najemati, oddajati, ponovno licencirati, podlicencirati, posredovati, razširjati, ponovno razširjati ali imeti v časovnem zakupu spletnih strani PRADO ali dela teh strani, okvirjati ("frame“) ali zrcaliti ("mirror“) materiala ali storitev s spletnih strani PRADO ali dostopnih s teh spletnih strani na kateri koli drugi strežnik ali napravo, ki deluje prek spleta, brez predhodnega izrecnega pisnega pooblastila GSS; dovoljeno je ustvariti spletne povezave na spletne strani PRADO; za objavo takšne povezave ne potrebujete dodatnega dovoljenja GSS
  • odstranjevati, spreminjati, dopolnjevati ali kakor koli drugače posegati v naslove, blagovne znamke, avtorske pravice, obvestila o omejenih pravicah ali druge zapise o lastninskih pravicah ali kakršne koli licenčne sporazume, ki so vključeni v spletne strani PRADO ali s katerimi so te opremljene
  • pridobivati, zbirati ali združevati kakršnega koli materiala, ki ni namenjen uradni in nekomercialni uporabi
  • pridobivati, zbirati ali združevati informacij ali podatkov v zvezi z drugimi uporabniki, vključno z njihovimi elektronskimi naslovi, brez njihovega soglasja