Jezikovna politika

Generalni sekretariat Sveta EU skuša zagotoviti, da bi bilo njegovo spletno mesto čim dostopnejše uporabnikom. Zato je vsa naša spletna vsebina objavljena vsaj v angleščini in francoščini, večina pa je je na voljo v vseh jezikih EU. 

Kateri jeziki se uporabljajo na tem spletnem mestu?

Na tem spletnem mestu se uporablja 24 uradnih jezikov EU:

angleški, bolgarski, češki, danski, estonski, finski, francoski, grški, hrvaški, irski, italijanski, latvijski, litovski, madžarski, malteški, nemški, nizozemski, poljski, portugalski, romunski, slovaški, slovenski, španski in švedski jezik.

Kako se jeziki uporabljajo na spletnem mestu Sveta?

Na tem spletnem mestu veljajo 3 različne jezikovne politike:

  1. vsebina, objavljena v vseh 24 uradnih jezikih EU
  2. vsebina, objavljena le v angleščini in francoščini
  3. vsebina, objavljena v angleščini, francoščini in vseh drugih ustreznih jezikih

Privzeta jezikovna politika je objava vse vsebine v vseh jezikih EU hkrati. To velja tudi za uradne dokumente v javnem registru Sveta.

Edina izjema od tega pravila je vsebina, objavljena na delih spletnega mesta, namenjenih za seje in zasedanja ter za novinarje.

Seje in zasedanja

Podrobne informacije o sejah in zasedanjih sestav Sveta so objavljene le v angleščini in francoščini. Osnovne informacije o seji oziroma zasedanju, kot so datum, kraj in glavne točke za razpravo, pa so na voljo v vsej jezikih EU. Kratek povzetek vseh sej in zasedanj sestav Sveta ter srečanj Euroskupine je objavljen ob koncu sestanka v vseh jezikih.

Informacije o zasedanjih Evropskega sveta so objavljene v vseh jezikih EU, razen najnovejših informacij med potekom zasedanja, ki so na voljo le v angleščini in francoščini.

Tiskovine

Zaradi strokovne narave javnosti, ki so jim tiskovine namenjene, so te objavljene le v angleščini in francoščini. Sem spadajo:

  • izjave Euroskupine in njenega predsednika
  • izjave, ki jih v imenu EU da visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko 
  • štirinajstdnevni plan tiskovnega urada
  • obvestila v sporočilih za javnost, objavljena pred posebnimi dogodki, kot so srečanja na vrhu z državami, ki niso članice EU
  • izjave, komentarji in govori predsednika Evropskega sveta – ti so pogosto objavljeni v drugih ustreznih jezikih glede na vsebino

Ker je treba novinarje o nekaterih zadevah hitro obveščati, so sporočila za javnost najprej objavljena v izvornem jeziku, preden so prevedena v ostalih 23 jezikov EU. Prizadevamo si, da prevedene različice objavimo čim hitreje po objavi izvirnika, vsaka nova jezikovna različica pa je objavljena, takoj ko je na voljo.

Zakaj ne najdem informacij v svojem jeziku?

Generalni sekretariat Sveta si prizadeva uporabnikom svojega spletnega mesta ponuditi čim bolj sveže informacije v jeziku, ki ga najbolje razumejo.

Vendar pa imamo na voljo omejena sredstva za prevajanje in omejene prevajalske vire, kar na žalost pomeni, da ne utegnemo pravočasno prevesti vse naše vsebine v vse jezike EU. Zato naše vire usmerjamo v zagotavljanje ključne vsebine v vseh jezikih, hkrati pa jezikovno izbiro omejujemo na vsebine, namenjene strokovni javnosti, kot so novinarji.

Četudi nekatere vsebine spletnega mesta niso na voljo v vašem jeziku, lahko še vedno prek javnega registra dostopate do zakonodaje EU ter uradnih dokumentov Sveta in Evropskega sveta v vseh 24 uradnih jezikih EU.