Pravno obvestilo

Za informacije na tej spletni strani veljajo pravila o varstvu osebnih podatkov, avtorske pravice in izjava o omejitvi odgovornosti Sveta.

Za ogled ali uporabo te strani je treba v celoti sprejeti splošne pogoje, ki so navedeni spodaj.

Varstvo osebnih podatkov

Svet je zavezan spoštovanju zasebnosti. Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v Svetu temelji na Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000, ki določa načela in obveznosti, ki jih morajo evropske institucije upoštevati pri obdelavi osebnih podatkov, in Odločbi Sveta št. 644/2004 z dne 13. septembra 2004, ki določa nadaljnja izvedbena pravila v zvezi z varstvom podatkov v Svetu.

„Osebni podatki“ pomenijo katero koli informacijo, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo. Določljiva oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s pomočjo identifikacijske številke oziroma enega ali več dejavnikov, lastnih njeni identiteti.

Za dostop do informacij, ki so na voljo na spletni strani Sveta ali prek nje, uporabniku načeloma ni treba zagotoviti nobenih osebnih podatkov. Za uporabo nekaterih spletnih storitev, na primer če želite zaprositi za obisk Sveta ali zastaviti vprašanje službi za obveščanje javnosti, pa ste lahko pri izpolnjevanju obrazca zaprošeni, da posredujete podatke o sebi, denimo kontaktne podatke (ime in priimek, poklic, poštni naslov, elektronski naslov, telefonsko številko ali državljanstvo). Svet bo takšne osebne podatke zbral samo v obsegu, potrebnem za točno določen namen vsake spletne storitve.

Podatki o upravljavcu podatkov (osebe, pristojne za obdelavo vaših podatkov) so pri vsaki posamezni spletni storitvi navedeni v izjavi o zaupnosti, ki je objavljena pri vsaki storitvi, in/ali v javnem registru postopkov obdelave podatkov, ki ga vodi uradna oseba za varstvo podatkov institucije.

Na spletnih straneh, namenjenih registru PRADO, so na ogled le vzorčni dokumenti (ali njihovi deli), ki jih sodelujoča država (lastnik dokumentov) uradno posreduje za objavo na internetu. Pristni osebni podatki se ne uporabljajo, če to ni potrebno. V skrbi za varstvo zasebnosti in osebnih podatkov se pri uporabi pristnih dokumentov (v nasprotju z vzorci) v največji možni meri zabrišejo vse podrobnosti, ki bi lahko razkrivale imetnika, razen če so posamezni podatki predmet prispevka.

Svoje pravice lahko uveljavljate in do nadaljnjih informacij lahko pridete tako, da se obrnete neposredno na pristojnega upravljavca podatkov, pri katerem lahko zaprosite tudi za nadaljnje informacije. Za mnenje o postopkih obdelave v zvezi z vami ali postopkih obdelave, ki ste jih izvedli sami, se lahko obrnete tudi na uradno osebo za varstvo podatkov v Svetu. Če menite, da so bile pri obdelavi vaših osebnih podatkov kršene vaše pravice, se lahko pritožite Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov, ki je neodvisni nadzorni organ.

Na tej spletni strani so včasih navedene povezave do drugih spletnih strani. Svet nima nadzora nad temi stranmi, zato svetujemo, da se seznanite z njihovo politiko v zvezi z zasebnostjo.

Piškotki

Pri tem spletnem mestu uporabljamo Google Analytics, spletno analitično orodje podjetja Google Inc., ki nam je v pomoč pri analizi njegove uporabe, in Site Improve za odkrivanje in odpravljanje napak pri dostopnosti. Več informacij o tem je v naši politiki glede piškotkov.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Svet vzdržuje to spletno stran, da bi izboljšal dostop javnosti do informacij o svojih dejavnostih ter politikah Sveta na splošno. Naš cilj je zagotoviti, da bi bile te informacije ažurne in točne. Vendar Svet ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z gradivom na tej strani. To gradivo:

  • vsebuje zgolj informacije splošnega značaja, ki se ne nanašajo na konkretne okoliščine nobene fizične ali pravne osebe;
  • ni nujno izčrpno, popolno, točno ali ažurirano;
  • včasih vsebuje povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi službe Sveta nimajo nobenega nadzora in za katere Svet ne prevzema odgovornosti;
  • niso strokovni ali pravni nasveti (za konkretne nasvete se vselej obrnite na ustrezno usposobljenega strokovnjaka).

Prosimo, da upoštevate, da ni mogoče zagotoviti, da bi bil dokument, ki je na voljo na spletni strani, natančna kopija uradno sprejetega besedila. Za verodostojne veljajo samo zakonodajni akti Evropske unije, ki so objavljeni v elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije.

Naš cilj je čim bolj zmanjšati motnje, do katerih prihaja zaradi tehničnih napak. Vendar pa je mogoče, da so bili nekateri podatki ali informacije na naši spletni strani pripravljeni ali strukturirani v datotekah ali formatih, ki niso brez napak, zato ne moremo zagotoviti, da taki problemi ne bodo prekinjali ali kako drugače motili naše storitve. Morebitne napake, na katere bomo opozorjeni, bomo skušali odpraviti. Vendar Svet ne prevzema odgovornosti za posredno ali neposredno škodo, ki lahko nastane zaradi uporabe te strani.

Namen te izjave o omejitvi odgovornosti ni omejiti odgovornost Sveta v nasprotju z zahtevami, določenimi v veljavni nacionalni ali evropski zakonodaji, ali izključiti njegovo odgovornost za zadeve, ki v skladu s členom 340 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ne morejo biti izključene.