Kontaktni podatki

Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel.: +32 22816111
Faks: +32 22816934

Splošne poizvedbe

Služba za obveščanje javnosti

Tel.: +32 22815650

Faks: +32 22814977

Obiski Sveta

Služba za obiskovalce

Tel.: +32 22812140

Medijske poizvedbe

Tiskovni urad

Tel.: +32 22816319

Pišite na e-naslov

Tiskovno središče

Tel.: +32 22819000

Pišite na e-naslov

Predsednik Evropskega sveta

Tajništvo predsednika

Pišite na e-naslov