Kontaktni podatki

Rue de la Loi/Wetstraat 175 
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel: +32 22816111
Faks: +32 22816934

Splošne poizvedbe

Služba za informiranje javnosti

Tel: +32 22815650

Faks: +32 22814977

Obiski Sveta

Služba za obiskovalce

Tel: +32 22812140

Vprašanja medijev

Tiskovni urad

Tel: +32 22816319

Pišite na e-naslov

Predsednik Evropskega sveta

Tajništvo predsednika

Pišite na e-naslov