Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Telefon: +32 22816111 
Telefaks: +32 22816934

Informativna točka Evropa
Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Telefon: +32 22965555

Lokacija

Sedež Evropskega sveta in Sveta je v bruseljski evropski četrti ob krožišču Schuman. Če nimate dostopa do garažnih hiš Sveta, vam toplo priporočamo, da uporabite javni prevoz, saj v evropski četrti ni veliko parkirnega prostora.

  • Podzemna železnica ali avtobus

Avtobusni progi št. 12 in 21: od bruseljskega nacionalnega letališča v Zaventemu do Schumana
Avtobusne proge št. 22, 27, 28, 36, 60, 64: avtobusna postaja v bližini krožišča Schuman
Progi podzemne železnice št. 1 in 5: postaja Schuman

  • Vlak

Železniške postaje Bruselj Midi, Bruselj Central in Bruselj Nord so povezane z železniško postajo Bruselj Schuman v neposredni bližini sedeža Sveta.