Stavbe Sveta

Generalni sekretariat

Administracija Sveta, tj. generalni sekretariat Sveta, je bila v preteklosti razpršena po različnih stavbah v Bruslju. Da bi racionalizirali notranje delovanje in stroške, je Svet EU uvedel program za stavbe z namenom združitve vseh administrativnih del in sestankov v okviru institucije v manjšem številu sosednjih stavb.

Ta program za stavbe je bil tudi odziv na vse večje funkcionalne potrebe:

  • odločitev Evropskega sveta, da zaseda samo v Bruslju in odpravi prejšnji sistem rotiranja zasedanj po državah članicah
  • širitev EU: 13 novih držav v desetih letih
  • sprejetje Lizbonske pogodbe, s katero je bilo uvedeno mesto stalnega predsednika Evropskega sveta

Obstoječa stavba Justus Lipsius je bila deloma preurejena, druga stavba, stavba Lex, pa je bila kupljena za nastanitev vedno večjega števila prevajalskih enot. Nova stavba, stavba Europa, ki je namenjena gostovanjem srečanj Sveta in Evropskega sveta, je svoja vrata odprla januarja 2017.

Stavba Justus Lipsius

Stavba Justus Lipsius je od leta 1995 sedež Sveta EU in generalnega sekretariata Sveta. Z začetkom veljavnosti Pogodbe iz Nice so se v stavbi začela občasno organizirati zasedanja Evropskega sveta. Od začetka leta 2017 so srečanja Sveta EU in Evropskega sveta organizirana v novi stavbi Europa.

Stavba Lex

V stavbi Lex je od leta 2007 prevajalska služba generalnega sekretariata Sveta. Enote so bile prej nastanjene v več različnih stavbah po vsem Bruslju. V stavbi Lex so vse jezikovne enote združene pod eno streho, v njej pa so tudi nove enote, ki so nastale po širitvi EU.

Stavba Evropa

Stavba Europa gosti zasedanja Evropskega sveta ter seje Sveta EU in drugih teles na visoki ravni. Svoja vrata je odprla v začetku leta 2017.

Druge stavbe

Informativna točka Evropa

Ta informacijski center za javnost skupaj upravljata Svet in Komisija.

Evropski kongresni center (Luxembourg)

V skladu s pravili iz Pogodb se Svet Evropske unije aprila, junija in oktobra sestaja v Luxembourgu in Svet takrat od luksemburške vlade najame Evropski kongresni center.

Neder-over-Hembeek

To je glavno skladišče generalnega sekretariata na severu Bruslja. Edina hala obsega 4400 m2. Skladišče uporabljajo tudi druge institucije EU.