Splošna vprašanja

Generalni sekretariat

Vprašanja o Evropskem svetu in Svetu

Splošna vprašanja o organizaciji, delu in dejavnostih Evropskega sveta in Sveta EU lahko pošljete službi za obveščanje javnosti. Ob tem velja opozorilo, da ta služba ne more dajati pravnih nasvetov ali komentarjev glede konkretnih zadev.

Kako posredovati vprašanje?

 • Po telefonu: +32 22815650
 • Po faksu: +32 22814977
 • Pisno na naslov:
  Generalni sekretariat Sveta Evropske unije
  DGF – Služba za obveščanje javnosti
  Rue de la Loi/Wetstraat 175
  1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België

Vprašanje lahko pošljete v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU. Nanj bomo odgovorili v 15 delovnih dneh.

Pritožbeni postopek

Trudimo se zagotavljati storitve najvišje kakovosti.

Če ste pri stikih/dopisovanju s službami GSS opazili nepravilnosti, vas obveščamo, da se lahko pritožite pri Evropskem varuhu človekovih pravic. Ob tem pa vam tudi sporočamo, da lahko varuh človekovih pravic vašo pritožbo sprejme šele potem, ko ste se že pritožili službi Sveta Evropske unije, ki je obravnavala vašo prvotno prošnjo.

Po najboljših močeh si bomo prizadevali, da bi ustrezno in v čim večji meri odpravili vzrok vašega nezadovoljstva.