Obiščite nas

Generalni sekretariat

Kdo lahko obišče Svet?

Služba za obiskovalce lahko za skupine, ki štejejo najmanj 20 ljudi, organizira obiske v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU. Obiski so primerni za:

  • odrasle
  • skupine dijakov, starejših od 15 let

Ne moremo organizirati obiskov za posameznike ali skupine z manj kot 20 ljudmi, vendar vsako leto maja odpremo svoja vrata za javnost v okviru dneva odprtih vrat evropskih institucij.

Kakšna je vsebina obiska?

Informativne predstavitve lahko pripravimo skoraj vsak delovni dan med 9. in 11. uro ali 13.30 in 16. uro. V avgustu ne organiziramo teh predstavitev.

Možna je samo ena vrsta obiskov – informativne predstavitve, ki običajno trajajo uro ali dve in vključujejo:

  • govor uradnika generalnega sekretariata Sveta ali Evropske službe za zunanje delovanje
  • vprašanja in odgovore

Govor je lahko splošna predstavitev Evropskega sveta in Sveta EU ali podrobnejša obravnava določene teme. Po želji lahko pripravimo tudi seminarje.

Kako rezervirati obisk?

Informativne predstavitve je treba rezervirati najmanj 3 mesece vnaprej. Ko bomo prejeli vašo prošnjo, vam bomo potrdili obisk.

Prošnjo pošlje:

  • vodja skupine
  • predstavnik izobraževalne ustanove ali študentske organizacije, ki mora skupino tudi spremljati med obiskom

Šolske skupine mora spremljati najmanj ena odrasla oseba na vsakih 10 učencev.

Opozarjamo vas, da si služba za obiskovalce pridržuje pravico, da iz organizacijskih razlogov združi dve podobni skupini ali odpove napovedani obisk, ki ne izpolnjuje postopkovnih zahtev.

V izjemnih primerih lahko služba za obiskovalce zaradi političnih dogodkov ali sej Sveta, napovedanih v zadnjem trenutku, tudi na hitro odpove že dogovorjene obiske.

Stavbe Sveta so dostopne osebam z omejeno mobilnostjo.

Dodatne informacije

Tel. št.: +32 22812140

Pišite na e-naslov

Kje potekajo obiski?

stavba Justus Lipsius

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

stavba Lex

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

v informativni točki Evropa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruselj

Belgique/België

Informativne predstavitve potekajo v eni od stavb Sveta v Bruslju:

  • v stavbi Justus Lipsius
  • v stavbi Lex
  • v informativni točki Evropa

Vodeni ogledi stavbe Europa med obiski niso mogoči.

Avtobusi, ki pripeljejo obiskovalce, se lahko ustavijo pred glavnim vhodom v stavbo Justus Lipsius, ko potniki izstopajo in vstopajo. V neposredni bližini so železniška postaja, postaja podzemne železnice in avtobusna postaja.

v informativni točki Evropa

Svet in Evropska komisija imata skupni informacijski in dokumentacijski center, v katerem je informacijska pisarna in kjer so na voljo brezplačne publikacije. Informativna točka Evropa je v bližini sedeža Sveta, odprta pa je od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro.

Pritožbeni postopek

Trudimo se zagotavljati storitve najvišje kakovosti.

Če ste pri stikih/dopisovanju s službami GSS opazili nepravilnosti, vas obveščamo, da se lahko pritožite pri Evropskem varuhu človekovih pravic. Ob tem pa vam tudi sporočamo, da lahko varuh človekovih pravic vašo pritožbo sprejme šele potem, ko ste se že pritožili službi Sveta Evropske unije, ki je obravnavala vašo prvotno prošnjo.

Po najboljših močeh si bomo prizadevali, da bi ustrezno in v čim večji meri odpravili vzrok vašega nezadovoljstva.

Obisk drugih institucij EU

Evropska komisija

Center za obiskovalce Evropske komisije za skupine obiskovalcev (najmanj 15 oseb) organizira predstavitve in razprave o vlogi Komisije kot političnega izvršilnega organa Evropske unije. Obiske je treba rezervirati vsaj 10 tednov prej in jih je mogoče prilagoditi glede na znanje in interese skupine.

Evropski parlament

Evropski parlament je srce demokracije v Evropski uniji. Na brezplačnem obisku se lahko seznanite z delom Evropskega parlamenta, njegovim vplivom na vsakdanje življenje državljanov in z zgodovino oblikovanja Evrope, kot jo poznamo danes. Več informacij na spletni strani Evropskega parlamenta.

Evropski odbor regij

Evropski odbor regij za skupine obiskovalcev (najmanj 15 oseb, starejših od 14 let) organizira zanimive predstavitve o vlogi evropskih regij in mest pri oblikovanju zakonodaje Evropske unije. Obiske je treba rezervirati vsaj 8 tednov vnaprej.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Obiščite dom organizirane civilne družbe in se udeležite interaktivne razprave. Spoznajte njihove tri skupine – delodajalce, delavce in predstavnike različnih interesov (kot so strokovne organizacije, organizacije različnih skupnosti in mladinske organizacije, ženske skupine ter združenja potrošnikov in okoljskih aktivistov) – in se seznanite s tem, kako uveljavljajo svoje pravice v Evropski uniji.