Obiščite nas

Generalni sekretariat

Kdo lahko obišče Svet?

Služba za obiskovalce lahko za skupine, ki štejejo najmanj 20 ljudi, organizira obiske v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU. Obiski so primerni za:

  • odrasle
  • skupine dijakov, starejših od 15 let

Kakšna je vsebina obiska?

Informativne predstavitve lahko pripravimo skoraj vsak delovni dan med 9. in 11. uro ali 13.30 in 16. uro.

Možna je samo ena vrsta obiskov – informativne predstavitve, ki običajno trajajo uro ali dve in vključujejo:

  • govor uradnika generalnega sekretariata Sveta ali Evropske službe za zunanje delovanje
  • vprašanja in odgovore

Govor je lahko splošna predstavitev Evropskega sveta in Sveta EU ali podrobnejša obravnava določene teme. Po želji lahko pripravimo tudi seminarje.

Kako rezervirati obisk?

Informativne predstavitve je treba rezervirati najmanj 3 mesece vnaprej. Ko bomo prejeli vašo prošnjo, vam bomo potrdili obisk.

Prošnjo pošlje:

  • vodja skupine
  • predstavnik izobraževalne ustanove ali študentske organizacije, ki mora skupino tudi spremljati med obiskom

Šolske skupine mora spremljati najmanj ena odrasla oseba na vsakih 10 učencev.

Opozarjamo vas, da si služba za obiskovalce pridržuje pravico, da iz organizacijskih razlogov združi dve podobni skupini ali odpove napovedani obisk, ki ne izpolnjuje postopkovnih zahtev.

V izjemnih primerih lahko služba za obiskovalce zaradi političnih dogodkov ali sej Sveta, napovedanih v zadnjem trenutku, tudi na hitro odpove že dogovorjene obiske.

Stavbe Sveta so dostopne osebam z omejeno mobilnostjo.

Dodatne informacije

Tel. št.: +32 22812140

Pišite na e-naslov

Kje potekajo obiski?

stavba Justus Lipsius

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

stavba Lex

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

informativna točka Evropa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Informativne predstavitve potekajo v eni od stavb Sveta v Bruslju:

  • v stavbi Justus Lipsius
  • v stavbi Lex
  • v informativni točki Evropa

Avtobusi, ki pripeljejo obiskovalce, se lahko ustavijo pred glavnim vhodom v stavbo Justus Lipsius, ko potniki izstopajo in vstopajo. V neposredni bližini so železniška postaja, postaja podzemne železnice in avtobusna postaja.

Informativna točka Evropa

Svet in Evropska komisija imata skupni informacijski in dokumentacijski center, v katerem je informacijska pisarna in kjer so na voljo brezplačne publikacije. Informativna točka Evropa je v bližini sedeža Sveta, odprta pa je od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro.

Pritožbeni postopek

Trudimo se zagotavljati storitve najvišje kakovosti.

Če ste pri stikih/dopisovanju s službami GSS opazili nepravilnosti, vas obveščamo, da se lahko pritožite pri Evropskem varuhu človekovih pravic. Ob tem pa vam tudi sporočamo, da lahko varuh človekovih pravic vašo pritožbo sprejme šele potem, ko ste se že pritožili službi Sveta Evropske unije, ki je obravnavala vašo prvotno prošnjo.

Po najboljših močeh si bomo prizadevali, da bi ustrezno in v čim večji meri odpravili vzrok vašega nezadovoljstva.