Pojdi na vsebino
Prijava na e-pošto

Svet za kmetijstvo in ribištvo sprejema zakonodajo na številnih področjih, povezanih s proizvodnjo hrane, razvojem podeželja in upravljanjem ribištva.

Kako deluje Svet za kmetijstvo in ribištvo?

V okviru Sveta za kmetijstvo in ribištvo se sestajajo pristojni ministri posameznih držav članic EU. Večino držav članic zastopa po en sam minister, ki je pristojen za obe področji, nekatere pa pošljejo dva ministra, enega za kmetijstvo in enega za ribištvo.

Sej se udeležujeta tudi evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja ter evropski komisar za pomorske zadeve in ribištvo.

Svet za kmetijstvo in ribištvo običajno zaseda enkrat mesečno.

O kmetijski in ribiški politiki

Svet večinoma skupaj z Evropskim parlamentom sprejema zakone na številnih področjih, povezanih s proizvodnjo hrane, razvojem podeželja in upravljanjem ribištva.

Področja, ki spadajo v sklop kmetijske politike, vključujejo skupno kmetijsko politiko (SKP), pravila za notranji trg za kmetijstvo, gozdarstvo, ekološko pridelavo, kakovost pridelave ter varnost živil in krme. Z ukrepi v okviru SKP naj bi povečali kmetijsko proizvodnjo, kmetijski skupnosti zagotovili primeren življenjski standard, stabilizirali trge, zagotovili redno preskrbo in sprejemljive cene preskrbe za potrošnike.

Svet sprejema tudi zakonodajo na področju ribiške politike, določa letni celotni dovoljeni ulov in kvote za posamezne vrste ter odloča o dodelitvi ribolovnih možnosti. Glavni izziv je večja okoljska trajnost, pa tudi ekonomska uspešnost ribištva, pri čemer je med drugim treba poiskati rešitve za prelov in presežno zmogljivost ladjevja.

Prednostne naloge Sveta za kmetijstvo in ribištvo v času estonskega predsedovanja

Kmetijstvo

Na področju kmetijstva je glavna tema estonskega predsedstva prihodnost skupne kmetijske politike (SKP). Predsedstvo se bo posvetilo poenostavitvi SKP, predvsem v okviru uredbe omnibus.

Predsedstvo si prizadeva tudi za:

  • zagotovitev trajnosti in konkurenčnosti kmetijstva EU
  • krepitev položaja proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano
  • prispevek k boju proti protimikrobni odpornosti
  • namenitev prednosti načrtovanju izrednih ukrepov na področju zdravja rastlin

Posebna pozornost bo namenjena tudi trajnostni rabi kmetijskih zemljišč. Oktobra bo v Talinu potekala konferenca na visoki ravni o zemljiščih za trajnostno proizvodnjo živil in ekosistemske storitve.

Estonsko predsedstvo si prizadeva za odprto trgovinsko politiko in trgovinske sporazume ter bo oblikovalo stališča EU v mednarodnih organizacijah in doseglo njihovo odobritev.

Predsedstvo bo hkrati spodbujalo razprave o tem, kako izvajati digitalne rešitve za učinkovite nadzorne ukrepe. V sodelovanju z Evropsko komisijo bo organizirana konferenca, na kateri se bo razpravljalo o celostnem sistemu upravljanja informacij za uradni nadzor.

Ribištvo

Na področju ribištva so prednostna naloga estonskega predsedstva predpisi o kvotah, saj jih je treba sprejeti do leta 2018.

Predsedstvo namerava sprejeti:

  • dogovor o ribolovnih možnostih v Baltskem morju
  • dogovor o ribolovnih možnostih v Črnem morju
  • dogovor o ribolovnih možnostih v vodah EU in zunaj njih

Cilj skupne ribiške politike je doseči največji trajnostni donos do leta 2020.

Predsedstvo želi doseči napredek na drugih področjih, kot so načrti upravljanja, pri čemer poskuša doseči dogovor o splošnem pristopu, kjer je to mogoče. Predlaga, naj se ponovno začnejo razprave o večletnem načrtu upravljanja lososa v Baltskem morju.

V času tega predsedovanja namerava pospešiti delo v zvezi z načrtom upravljanja za Severno morje in okvirno uredbo o tehničnih ukrepih ter morebiti predlogom o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot.

Estonsko predsedstvo načrtuje tudi začetek razprav o prihodnosti Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, v ta namen pa naj bi organiziralo konferenco skupaj z Evropsko komisijo.