Pojdi na vsebino
Prijava na e-pošto

Naloga Sveta za konkurenčnost je spodbujanje konkurenčnosti in rasti v EU. Pristojen je za štiri pomembna področja: notranji trg, industrijo, raziskave in inovacije ter vesolje.

Kako deluje Svet za konkurenčnost?

V okviru Sveta za konkurenčnost se sestajajo ministri vseh držav članic, pristojni za trgovino, gospodarstvo, industrijo, raziskave in inovacije ter vesolje, pri čemer je sestava odvisna od dnevnega reda. Sej se udeležujejo tudi evropski komisarji, pristojni za navedena področja.

Svet za konkurenčnost zaseda najmanj štirikrat letno.

O evropski politiki za konkurenčnost

Svet si v svoji vlogi zakonodajalca prizadeva za spodbujanje konkurenčnosti in rasti v EU. Pri tem se usmerja na različna področja, kot so notranji trg, industrija, raziskave in inovacije ter vesolje.

Svet si na področju notranjega trga kot zakonodajalec prizadeva za odpravo ovir pri čezmejnem pretoku proizvodov, delovne sile, kapitala in storitev.

Na področju industrije Svet kombinira horizontalni pristop, katerega namen je vključiti vprašanja industrijske politike v vse druge povezane politike EU, s sektorskim pristopom, prilagojenim specifičnim potrebam vsakega sektorja.

Prizadeva si za izboljšanje poslovnega okolja, zlasti za mala in srednja podjetja (MSP), in sicer tako, da kot sozakonodajalec sprejema posebne ukrepe, namenjene MSP, kot so izboljšanje dostopa do finančnih sredstev, odprava birokracije in spodbujanje inovativnosti.

V zvezi z raziskavami in inovacijami ter vesoljem si Svet prizadeva okrepiti znanstveno in tehnološko bazo evropske industrije ter s tem povečati njeno mednarodno konkurenčnost, pa tudi spodbuditi rast in ustvarjanje delovnih mest. Sodeluje tudi z Evropsko vesoljsko agencijo pri oblikovanju evropske vesoljske politike.

Prednostne naloge estonskega predsedstva

Estonsko predsedstvo namerava dokončno potrditi uredbo o neupravičenem geografskem blokiranju na enotnem trgu. Prav tako namerava začeti izhodiščne razprave o svežnju za reformo prava gospodarskih družb.

Na področju tehničnega usklajevanja bo estonsko predsedstvo obravnavalo predlog o homologaciji in nadzoru trga motornih vozil.

Estonsko predsedstvo se bo osredotočilo na drugi sveženj o reformi avtorskih pravic. Poleg tega bo spodbujalo vključevanje industrijske politike v strateške pobude EU in organiziralo razprave o nadaljnjih ukrepih za okrepitev industrije EU in povečanje konkurenčnosti.

V zvezi z raziskavami je prednostna tema estonskega predsedstva vmesna ocena okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Prispevalo bo tudi k razpravam o prihodnosti vesoljskega programa EU Copernicus.