Redni zakonodajni postopek

Svet EU

Postopek soodločanja je bil prvič uveden leta 1992, uporabljal pa se je do leta 1999. S sprejetjem Lizbonske pogodbe je bil postopek soodločanja preimenovan v redni zakonodajni postopek. Postal je glavni postopek sprejemanja odločitev, ki se ga uporablja pri sprejemanju zakonodaje EU. Uporablja se ga za približno 85 področij politike EU.

Pot do soglasja

Svet včasih pripravi t. i. splošni pristop, da bi Parlamentu nakazal svoje stališče glede zakonodajnega predloga, ki ga je predložila Komisija.

Ta politični dogovor je navadno namenjen temu, da se pospeši zakonodajni postopek in laže doseže dogovor v prvi obravnavi med Parlamentom in Svetom.

Na kratko

Zakonodajalca: Svet EU in Evropski parlament

Pravica do zakonodajne pobude: Evropska komisija

Glavni elementi postopka:

  1. Evropska komisija da predlog Svetu in Evropskemu parlamentu.
  2. Svet in Parlament sprejmeta zakonodajni predlog bodisi v prvi bodisi v drugi obravnavi.
  3. Če instituciji v drugi obravnavi ne dosežeta dogovora, se skliče spravni odbor.
  4. Če je besedilo, o katerem se uskladi spravni odbor, v tretji obravnavi sprejemljivo za obe instituciji, je zakonodajni akt sprejet.

Če je zakonodajni predlog v kateri koli fazi postopka zavrnjen ali če Parlament in Svet ne moreta doseči kompromisa, predlog ni sprejet in postopek se konča.

Pravna podlaga: člena 289 in 294 Pogodbe o delovanju Evropske unije