Evroskupina je neuradno telo, v okviru katerega ministri držav članic evrskega območja razpravljajo o vprašanjih, ki zadevajo njihove skupne odgovornosti v zvezi z evrom. 

Naloge

Njena glavna naloga je zagotoviti tesno usklajevanje ekonomskih politik med državami članicami evrskega območja in spodbujati pogoje za večjo gospodarsko rast.

Evroskupina je pristojna tudi za pripravo srečanj na vrhu držav evrskega območja in izvedbo ukrepov, ki jim sledijo.

Seje

Običajno se sestaja enkrat na mesec, dan pred sejo Sveta za ekonomske in finančne zadeve. Na sejah Evroskupine sta navzoča tudi komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino ter predsednik Evropske centralne banke.

Prvo neuradno srečanje finančnih ministrov držav evrskega območja je bilo 4. junija 1998 na gradu Château de Senningen v Luksemburgu.

Če prevod ni na voljo, je vsebina prikazana v izvirnem jeziku

Predsednik

Evroskupina z navadno večino glasov izvoli svojega predsednika za obdobje dveh let in pol. Trenutno ji predseduje Jeroen Dijsselbloem,  nizozemski minister za finance, ki je bil 13. julija 2015 že drugič izvoljen na to mesto.

Delovni program

Evroskupina vsakih šest mesecev sprejme delovni program. V njem so določena glavna prednostna področja in okvirni dnevni redi za prihodnje seje Evroskupine.  

Pridružitev evrskemu območju

Države članice EU se lahko evrskemu območju pridružijo, ko izpolnjujejo t. i. „konvergenčna merila“. Gre za ekonomske in pravne pogoje, ki so bili dogovorjeni v Maastrichtski pogodbi iz leta 1992 ter so poznani tudi kot „maastrichtska merila“.

Dokončno odločitev o pridružitvi države EU evrskemu območju sprejme Svet EU na podlagi predloga Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

 

Pridružitev evrskemu območju

Države članice EU se lahko evrskemu območju pridružijo, ko izpolnjujejo t. i. „konvergenčna merila“. Gre za ekonomske in pravne pogoje, ki so bili dogovorjeni v Maastrichtski pogodbi iz leta 1992 ter so poznani tudi kot „maastrichtska merila“.

Dokončno odločitev o pridružitvi države EU evrskemu območju sprejme Svet EU na podlagi predloga Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom.