Delovni program Evroskupine

Evroskupina

Evroskupina sprejme delovni program vsakih šest mesecev. V vsakem programu so širše opredeljena najpomembnejša področja, ki se jim namerava Evroskupina posvetiti v prihodnjem semestru.

Vključeni so tudi osnutki dnevnih redov njenih prihodnjih sej. Dnevni redi so okvirni in se lahko spreminjajo glede na okoliščine.

Prednostne naloge za drugo polovico leta 2017

Usklajevanje gospodarske politike

V drugi polovici leta 2017 se bo Evroskupina posvetila politikam, katerih cilj je okrepiti dolgoročno rast in zaposlitvene možnosti.
Poleg rednega dela, povezanega z usklajevanjem politike, bo Evroskupina nadaljevala izmenjavo nacionalnih najboljših praks pri izvajanju strukturnih reform, katerih cilj je izboljšati odpornost gospodarstva.

Evroskupina bo pozorno spremljala prizadevanja držav članic evrskega območja za zagotovitev trdnih fiskalnih politik ter nadzorovala proračunsko stanje celotnega območja evra. Decembra bo ocenila osnutke proračunskih načrtov držav članic evrskega območja za leto 2018.

Države, ki so ali so bile vključene v program

Evroskupina bo še naprej spremljala napredek pri izvajanju programa za gospodarsko prilagoditev Grčije, ki bo predvidoma zaključen do sredine leta 2018.

Sodelovala bo tudi pri nadzornem procesu po izteku programov v državah, ki so v preteklosti prejele finančno pomoč: na Cipru, Irskem, Portugalskem in v Španiji.

Namen nadzora po izteku programa je ugotoviti, ali obstaja kakršno koli tveganje, da država ne bi bila zmožna odplačati posojil, ki jih je prejela v okviru programa. Ta nadzor preneha takoj, ko država odplača vsaj 75 % posojila.

Finančna stabilnost

Evroskupina bo še naprej veliko pozornost namenjala finančni stabilnosti v evrskem območju in sedanjim prizadevanjem za nadaljnjo okrepitev bančne unije.

Druge naloge

Evroskupina bo pozorno spremljala razvoj gospodarstva na svetovni ravni in pripravila mednarodna srečanja ter po potrebi srečanja na vrhu držav evrskega območja.

Njen delovni program bo upošteval tudi sedanje razprave o prihodnosti Unije ter o poglabljanju ekonomske in monetarne unije.