Skupina za kodeks ravnanja (obdavčitev podjetij)

Svet EU

Skupino za kodeks ravnanja (obdavčitev podjetij) je ustanovil Svet Ecofin 9. marca 1998. Ukvarja se v glavnem s presojo davčnih ukrepov, ki spadajo v področje uporabe kodeksa ravnanja (sprejetega decembra 1997) za obdavčitev podjetij, in nadzorujejo zagotavljanje informacij o teh ukrepih.

Kodeks ravnanja ni pravno zavezujoč instrument, vendar pa so se z njegovim sprejetjem države članice zavezale:

  • da bodo odpravile obstoječe davčne ukrepe, ki povzročajo škodljivo davčno konkurenco 
  • v prihodnosti ne bodo uvedle novih

Skupina se v glavnem ukvarja s:

  • pravili o preprečevanju zlorab
  • preglednostjo in izmenjavo informacij v zvezi s transfernimi cenami
  • administrativnimi praksami 
  • spodbujanjem načel kodeksa ravnanja v državah, ki niso članice EU

Podskupino za preprečevanje zlorab je ustanovilo irsko predsedstvo Sveta leta 2013. Ta podskupina poroča skupini za kodeks ravnanja in se ukvarja s hibridnimi neskladji.