Pojdi na vsebino
Prijava na e-pošto
Coreper je najpomembnejše pripravljalno telo Sveta

Coreper (2. del) sestavljajo stalni predstavniki vseh držav članic. Predseduje mu stalni predstavnik države, ki je na čelu predsedstva Sveta za splošne zadeve.

Vloga

Coreper (2. del) pripravlja delo štirih sestav Sveta, in sicer za:

  • ekonomske in finančne zadeve,
  • zunanje zadeve,
  • splošne zadeve ter
  • pravosodje in notranje zadeve.

Delo Coreperja (2. del) je pripravljeno v „Skupini Antici“. Ta neformalna skupina pomaga oblikovati prvotni predlog stališč, ki jih bodo posamezne delegacije držav članic zavzele na seji Coreperja.

Kaj je Coreper?

Kratica Coreper v francoščini pomeni „Odbor stalnih predstavnikov vlad držav članic Evropske unije“. Njegova vloga in različne sestave so predstavljene v členu 240(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Coreper je najpomembnejše pripravljalno telo Sveta. Z izjemo nekaterih kmetijskih zadev mora vse točke, ki se uvrstijo na dnevni red Sveta, najprej obravnavati Coreper, razen če Svet odloči drugače.

Coreper ni organ odločanja EU, zato lahko Svet, ki je edini pooblaščen za sprejemanje odločitev, o vsakem dogovoru, ki ga doseže Coreper, izrazi svoj dvom.

Glavne naloge:

  • usklajevanje in priprava dela različnih sestav Sveta,
  • zagotavljanje doslednosti politik EU ter
  • oblikovanje dogovorov in kompromisov, ki se nato predložijo Svetu v sprejetje.

Sestave

Coreper sestavljajo „stalni predstavniki“ iz vseh držav članic, ki so pravzaprav veleposlaniki svojih držav pri EU. Zastopajo stališče svoje vlade.

Obe sestavi Coreperja (1. in 2. del) se sestaneta vsak teden.