Navadna večina

Svet EU

Navadna večina je dosežena, če za sprejetje glasuje vsaj 15 članov Sveta.

Svet odloča z navadno večino:

  • v postopkovnih zadevah, kakršne so sprejetje Poslovnika Sveta, organizacija njegovega generalnega sekretariata in sprejetje pravil, ki urejajo delovanje odborov, predvidenih v Pogodbah, ali
  • da bi od Komisije zahteval, da zanj izvede študije ali mu predloži predloge.