Knjižnica in raziskave

Generalni sekretariat

Knjižnica omogoča dostop do različnih informacijskih virov, ki so povezani z delom Sveta, in sicer v tiskani in elektronski obliki v vseh uradnih jezikih EU. Med temi viri so tudi:

  • informativni mediji
  • splošne in specializirane publikacije
  • članki
  • strokovni članki
  • knjige
  • podatkovne zbirke

Elektronski viri predstavljajo največji del knjižničnega gradiva. Celotna vsebina teh virov je dostopna le prek brezžičnega omrežja generalnega sekretariata Sveta v stavbi Sveta.

Dostop

Če ste zaposleni v Svetu ali tukaj opravljate pripravništvo, ste delegat ene od držav članic ali ste zaposleni v kateri drugi instituciji EU, lahko do knjižničnih čitalnic prosto dostopate. Raziskovalne in/ali informacijske storitve so na voljo na zahtevo.

Pomoč pri raziskavah

Če ste raziskovalec ali študent, lahko zaprosite za dovoljenje za študij v knjižnici Sveta. Če potrebujete pomoč pri raziskovanju, nam svojo prošnjo pošljite vsaj dva tedna pred načrtovanim obiskom.
V njej navedite študijski predmet in jezik gradiva, ki bi ga želeli pregledati. Knjižničarji vam bodo pripravili seznam virov, ki so na voljo v knjižničnih zbirkah Sveta in se navezujejo na preučevano temo.

Zbirke

V knjižnici je več različnih zbirk.

Glavna zbirka je usmerjena na družbeno-politične, gospodarske in institucionalne dogodke v EU, njenih državah članicah ter sosednjih in partnerskih državah.

Jezikovna zbirka je posvečena jezikovnim orodjem, kot so slovarji in glosarji, slovnice, gradiva v zvezi s terminologijo, prevajanjem in jezikoslovjem, ter referenčnemu gradivu z vseh področij politik Sveta.

V pravni zbirki je gradivo v zvezi s pravom in sodno prakso, ki pokriva različne vidike prava EU in mednarodnega prava, pa tudi v zvezi s sodno prakso držav članic in tretjih držav.

Katalog

V elektronskem katalogu lahko poiščete določen vir ali pripravite seznam virov.

Bibliografije

Bibliografska zbirka vključuje referenčne vire in raziskovalna dela v zvezi z Evropskim svetom in Svetom Evropske unije ter njunim generalnim sekretariatom.

Blog

Knjižnično osebje upravlja blog, na katerem so poročila in obvestila knjižnice o dogodkih, povezanih z EU, informacije o najnovejšem gradivu v knjižnici ter predlogi za branje, vključuje pa tudi mesečni pregled gradiv možganskih trustov (Think Tank Review).

Blog nikakor ne more veljati za odraz uradnega stališča Sveta.