Iskanje zakonodajnih aktov, sprejetih po postopku soodločanja

Ta register vsebuje informacije o zakonodajnih aktih EU, sprejetih po rednem zakonodajnem postopku, imenovanem tudi postopek soodločanja. Vključuje podatke o postopkih, ki potekajo, in zaključenih postopkih.

Ta zbirka podatkov vsebuje informacije o vseh fazah vseh zakonodajnih zadev, ki se sprejmejo po rednem zakonodajnem postopku. To vključuje:

  • predlog Komisije
  • stališče Evropskega parlamenta v prvi obravnavi 
  • stališče Sveta v prvi obravnavi in stališče Evropskega parlamenta v drugi obravnavi
  • stališče Sveta v drugi obravnavi
  • spravni postopek (v primeru nestrinjanja)
  • povezavo do sprejetega akta 
  • datum podpisa
  • referenčno številko za iskanje besedila v Uradnem listu EU

Če gre za že sprejeti akt, sta navedena povezava do celotnega besedila in datum podpisa. Včasih so na voljo tudi povezave do stališč v obravnavi.

Prosimo, upoštevajte, da so podatki v zbirki podatkov na voljo samo v angleškem in francoskem jeziku in da lahko iščete samo v teh dveh jezikih. 

Svet EU

Iskanje po posamezni zadevi

Vnesite iskano kodo (npr. 96/0113)
in/ali ključno besedo (v angleščini ali francoščini) iz naslova iskane zadeve (npr. mladina)