Register dokumentov

Generalni sekretariat

V javnem registru dokumentov Sveta boste našli njihovo vsebino ali sklice na dokumente Sveta od leta 1999 dalje.

Dokumente z javnosti dostopno vsebino si lahko ogledate neposredno na zaslonu. Za dostop do drugih dokumentov pa lahko posebej zaprosite.

Poleg tega je v razdelku, namenjenem sejam, posebna spletna stran za vsako sejo ali zasedanje Sveta, Evropskega sveta in Evroskupine. Na teh straneh so na voljo redne, s sejami povezane objave, kot so „informativna predstavitev“ (predsejni informativni dokument), dnevni red, seznam točk pod A in/ali seznam udeležencev

Sporočila za javnost

Naj opozorimo, da boste najnovejša sporočila za javnost našli v razdelku Sporočila za javnost, kjer so:

  • sporočila Sveta za javnost, objavljena od 1. januarja 2014 dalje
  • izjave in govori v imenu predsednika Evropskega sveta ali s strani Evroskupine od konca leta 2009

Če vas zanima starejše sporočilo za javnost (izdano pred 1. januarjem 2014), ga lahko poiščete v registru. V polju „Področje“ izberite „PRESSE“, v polju „Vrsta dokumenta“ pa „SPOROČILO ZA JAVNOST“, nato v polju „Besede v zadevi“ navedite področje, ki ga je obravnaval Svet (na primer „gospodarske in finančne zadeve“). 

Sklepi Sveta

Če iščete novejše sklepe, pojdite na tole, posebej njim namenjeno stran: 

Če iščete prav določene sklepe, jih lahko v registru poiščete tako, da v polje „Besede v zadevi“ vpišete „sklepi Sveta“, v polje „Datum sestanka“ pa datum seje Sveta. Poiščete jih lahko tudi tako, da v polje „Besede v zadevi“ vpišete „sklepi Sveta“ in v polju „Datum dokumenta“ opredelite ustrezno časovno obdobje (na primer obdobje od 01/05/2015 do 30/06/2015).

Če vas zanimajo sklepi Sveta na določeno temo, lahko v polju „Besede v zadevi“ navedete „sklepi Sveta“ in nekaj ključnih besed, povezanih z zadevno temo (na primer za sklepe Sveta v zvezi z okoljskimi zadevami „sklepi Sveta“ & „okolje“ ).

Pripravljalni dokumenti

Pripravljalni dokumenti se pripravljajo za razpravo o zakonodajnih osnutkih v delovnih skupinah Sveta. Vsi pripravljalni dokumenti, ki se navezujejo na konkreten predlog, o katerem razpravlja Svet, imajo isto posebno medinstitucionalno oznako, ki jo določi Komisija.

Če že imate dokument, povezan z osnutkom zakonodajnega akta, ki vas zanima, boste to oznako našli v okvirčku v levem zgornjem kotu na prvi strani dokumenta. Seznam vseh dokumentov v registru, ki se navezujejo na ta akt, se bo izpisal, če to oznako vpišete v polje „Medinstitucionalna zadeva“.

Če takšnega dokumenta nimate, lahko medinstitucionalno oznako za osnutek zakonodajnega akta, ki vas zanima, poiščete z uporabo polja „Besede v zadevi“. In sicer v to polje vpišite ključne besede iz osnutka zadevnega zakonodajnega akta, nakar vam bo stran ponudila seznam dokumentov. Če kliknete na krepko tiskano referenčno številko določenega dokumenta ST, se vam bodo izpisale informacije o dokumentu. Na tem izpisu bo jasno vidna tudi medinstitucionalna številka.

Jeziki

V registru so dokumenti z vsebino, objavljeno v:  

  • enem samem jeziku
  • več jezikih (npr. del dokumenta je v angleškem, del v španskem in del v nemškem jeziku)
  • vseh uradnih jezikih EU

Naj opozorimo, da izbira jezika lahko vpliva na rezultate iskanja. Na primer, če iščete povzetke zapisnikov Coreperja, morate v polju „Jezik dokumenta“ izbrati možnost „Vsi jeziki“. Če izberete en sam jezik, je možno, da ne boste dobili nobenega zadetka