Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Register dokumentov

Generalni sekretariat

V javnem registru dokumentov Sveta boste našli njihovo vsebino ali sklice na dokumente Sveta od leta 1999 dalje.

Dokumente z javnosti dostopno vsebino si lahko ogledate neposredno na zaslonu. Za dostop do drugih dokumentov pa lahko posebej zaprosite.

Poleg tega je v razdelku, namenjenem sejam, posebna spletna stran za vsako sejo ali zasedanje Sveta, Evropskega sveta in Evroskupine. Na teh straneh so na voljo redne, s sejami povezane objave, kot so „informativna predstavitev“ (predsejni informativni dokument), dnevni red, seznam tock pod A in/ali seznam udeležencev

Sporocila za javnost

Naj opozorimo, da boste najnovejša sporocila za javnost našli v razdelku Sporocila za javnost, kjer so:

  • sporocila Sveta za javnost, objavljena od 1. januarja 2014 dalje
  • izjave in govori v imenu predsednika Evropskega sveta ali s strani Evroskupine od konca leta 2009

Ce vas zanima starejše sporocilo za javnost (izdano pred 1. januarjem 2014), ga lahko poišcete v registru. V polju „Podrocje“ izberite „PRESSE“, v polju „Vrsta dokumenta“ pa „SPOROCILO ZA JAVNOST“, nato v polju „Besede v zadevi“ navedite podrocje, ki ga je obravnaval Svet (na primer „gospodarske in financne zadeve“). 

Sklepi Sveta

Ce išcete novejše sklepe, pojdite na tole, posebej njim namenjeno stran: 

Ce išcete prav dolocene sklepe, jih lahko v registru poišcete tako, da v polje „Besede v zadevi“ vpišete „sklepi Sveta“, v polje „Datum sestanka“ pa datum seje Sveta. Poišcete jih lahko tudi tako, da v polje „Besede v zadevi“ vpišete „sklepi Sveta“ in v polju „Datum dokumenta“ opredelite ustrezno casovno obdobje (na primer obdobje od 01/05/2015 do 30/06/2015).

Ce vas zanimajo sklepi Sveta na doloceno temo, lahko v polju „Besede v zadevi“ navedete „sklepi Sveta“ in nekaj kljucnih besed, povezanih z zadevno temo (na primer za sklepe Sveta v zvezi z okoljskimi zadevami „sklepi Sveta“ & „okolje“ ).

Pripravljalni dokumenti

Pripravljalni dokumenti se pripravljajo za razpravo o zakonodajnih osnutkih v delovnih skupinah Sveta. Vsi pripravljalni dokumenti, ki se navezujejo na konkreten predlog, o katerem razpravlja Svet, imajo isto posebno medinstitucionalno oznako, ki jo doloci Komisija.

Ce že imate dokument, povezan z osnutkom zakonodajnega akta, ki vas zanima, boste to oznako našli v okvircku v levem zgornjem kotu na prvi strani dokumenta. Seznam vseh dokumentov v registru, ki se navezujejo na ta akt, se bo izpisal, ce to oznako vpišete v polje „Medinstitucionalna zadeva“.

Ce takšnega dokumenta nimate, lahko medinstitucionalno oznako za osnutek zakonodajnega akta, ki vas zanima, poišcete z uporabo polja „Besede v zadevi“. In sicer v to polje vpišite kljucne besede iz osnutka zadevnega zakonodajnega akta, nakar vam bo stran ponudila seznam dokumentov. Ce kliknete na krepko tiskano referencno številko dolocenega dokumenta ST, se vam bodo izpisale informacije o dokumentu. Na tem izpisu bo jasno vidna tudi medinstitucionalna številka.

Jeziki

V registru so dokumenti z vsebino, objavljeno v:  

  • enem samem jeziku
  • vec jezikih (npr. del dokumenta je v angleškem, del v španskem in del v nemškem jeziku)
  • vseh uradnih jezikih EU

Naj opozorimo, da izbira jezika lahko vpliva na rezultate iskanja. Na primer, ce išcete povzetke zapisnikov Coreperja, morate v polju „Jezik dokumenta“ izbrati možnost „Vsi jeziki“. Ce izberete en sam jezik, je možno, da ne boste dobili nobenega zadetka