Prošnja za dostop do dokumenta

Generalni sekretariat

Če dokument, ki ga iščete, ni na voljo v javnem registru, lahko zanj zaprosite tako, da se obrnete na generalni sekretariat Sveta.

Prošnjo za dostop do dokumenta lahko pošljete tudi:

  • po pošti na naslov:

Generalni sekretariat Sveta Evropske unije
GD F – preglednost
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel

  • ali po faksu na številko: +32 22 816 361

Potrebujete tehnično pomoč?

Če imate tehnične težave pri dostopanju do javnega registra, nam pošljite e-pošto.

Kdaj bom prejel/a odgovor?

Odgovor boste prejeli v 15 delovnih dneh. V izjemnih primerih se lahko ta rok podaljša za nadaljnjih 15 delovnih dni.

Če dostop ni odobren, lahko v 15 dneh Svet zaprosite, naj ponovno preuči svojo odločitev.

Če je vaša prošnja zavrnjena, se lahko pritožite pri Evropskem varuhu človekovih pravic ali pred Splošnim sodiščem.

Splošna vprašanja

Če potrebujete informacije o Svetu in njegovih dejavnostih, vam je naša služba za obveščanje javnosti pripravljena pomagati.