Pravila za organizacijo zasedanj vrha držav euroobmočja

Pravila za organizacijo zasedanj vrha držav euroobmočja
V pravilih za organizacijo zasedanj vrha držav euroobmočja so zbrana vodilna načela za izvedbo zasedanj vrha držav euroobmočja. Da bi zagotovili transparentnost in učinkovitost zasedanj, so v tej brošuri opisane določbe, ki urejajo organizacijo zasedanj vrha držav euroobmočja, vključno s pripravo, dnevnim redom, sestavo ali izjavami. Na voljo v 22 jezikih.
2013, 46 strani, E-knjige