Kratko in jedrnato o Evropskem svetu in Svetu

Kratko in jedrnato o Evropskem svetu in Svetu

V tej zloženki so objavljene osnovne informacije o delovanju Evropskega sveta in Sveta EU. Pojasnjena sta vloga predsedstva in delo generalnega sekretariata Sveta.

2014, 6 strani, Brošura/letak