Viri informacij o Evropskem svetu in Svetu

Viri informacij o Evropskem svetu in Svetu

Kje lahko spremljate delo Sveta, med drugim prek spletnih in družbenih medijev, obiskov, neposrednih prenosov in dostopa do dokumentov. Dostop do dokumentacijskega in avdiovizualnega gradiva za medije.

2014, 6 strani, Brošura/letak