Evropski svet – strateški organ EU

Evropski svet – strateški organ EU

Evropski svet je institucija, ki določa splošne politične usmeritve in prednostne cilje EU. V tej zloženki so objavljene informacije o njegovi sestavi, delovanju in predsedniku. Opisana je tudi vloga vrha držav evrskega območja. 

2015, 6 strani, Brošura/letak