Sklepi Evropskega sveta

Evropski svet med vsakim zasedanjem sprejme sklepe, v katerih opredeli posamezna vprašanja, ki zadevajo EU, ter posebne ukrepe, ki jih je treba sprejeti, ali cilje, ki jih je treba doseči. V njih lahko določi tudi rok za dosego dogovora o določeni zadevi ali predložitev zakonodajnega predloga. Evropski svet lahko tako vpliva na politično agendo EU in jo usmerja.

Predsednik Evropskega sveta pred zasedanjem pripravi osnutek smernic za sklepe. O sklepih nato razpravlja Svet za splošne zadeve, pozneje pa so sprejeti na zasedanju Evropskega sveta. S sprejetjem morajo soglašati vse države članice EU.

Sklepi Evropskega sveta, sprejeti po letu 2014, so na voljo v javnem registru uradnih dokumentov.

Sklepi, sprejeti pred letom 2004, so na voljo prek spodnjih povezav.

Sklepi Evropskega sveta so na voljo le v jezikih držav, ki so bile ob sprejetju sklepov države članice EU.