Donald Tusk, predsednik Evropskega sveta

V žarišču

Poročilo Evropskemu parlamentu, 18. januar 2017

Predsednik Donald Tusk je Evropskemu parlamentu poročal o glavnih izidih decembrskega zasedanja Evropskega sveta. Najprej je čestital novoizvoljenemu predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju in izrazil prepričanje, da se bodo skupaj z vsemi člani Parlamenta skušali odzvati na izzive, ki jih prinaša leto 2017.

„Lani nam je kljub soočanju z najhujšimi težavami doslej uspelo doseči napredek na področju migracij, varnosti in gospodarstva,“ je dejal.

Kar zadeva migracije, je Evropski svet preučil uresničevanje izjave EU in Turčije ter ocenil napredek v zvezi z dogovori, podpisanimi z izbranimi afriškimi državami.

„Lani je v Italijo na neregularen način prišlo sto osemdeset tisoč migrantov. To se ne more nadaljevati,“ je dejal Tusk. „Zato bosta Libija in naš pristop v zvezi z osrednjo sredozemsko potjo ključni točki naslednjega neformalnega vrha na Malti,“ je še dodal.

Kar zadeva Ukrajino, je Evropski svet sprejel pravno zavezujoč sklep voditeljev, s katerim bi Nizozemski olajšali ratifikacijo Sporazuma o pridružitvi. Ker Rusija še vedno ne izvaja sporazumov iz Minska, sta kanclerka Angela Merkel in predsednik François Hollande priporočila podaljšanje sankcij, ki zdaj veljajo še dodatnih šest mesecev.

Evropski svet je obravnaval tudi varnostna vprašanja, med drugim krepitev sodelovanja med EU in Natom. „Evropske države bi morale narediti več, da bi se postavile po robu neposrednim varnostnim grožnjam, ki pretijo našim državljanom, enako pa velja tudi za Evropsko unijo,“ je dejal Tusk.

Voditelji so obravnavali tudi več pobud, s katerimi naj bi zagotovili, da bi evropsko gospodarstvo vsem prinašalo koristi. „Statistični podatki so boljši, a pomembno je, da navadni ljudje in podjetja zaupajo v prihodnost,“ je dejal. „Zato bomo podaljšali uporabo Evropskega sklada za strateške naložbe, posodobili svoje instrumente za trgovinsko zaščito in še naprej izvajali jamstvo za mlade.“

Predsednik Tusk je Evropski parlament seznanil tudi z neformalnim srečanjem 27 voditeljev, ki je potekalo ob robu zasedanja Evropskega sveta. „Dogovorili smo se o postopkovnih ureditvah in ponovno potrdili naša načela, in sicer načelo nedeljivosti štirih svoboščin, načelo ravnotežja med pravicami in obveznostmi ter naše pravilo, da brez uradnega obvestila ne bo pogajanj,“ je dejal Tusk.

Ob koncu je pozdravil tudi govor predsednice vlade Therese May 17. januarja, posvečen brexitu. „Govor je dokaz, da so v Londonu končno razumeli in sprejeli enotno stališče 27 držav članic o nedeljivosti enotnega trga,“ je komentiral. „Nismo preslišali toplih in uravnoteženih besed predsednice vlade o evropski integraciji, ki so bile veliko bližje naraciji Winstona Churchilla kot novoizvoljenega ameriškega predsednika Trumpa,“ je dodal.

Obisk na Malti, 11. januar 2017

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk se je med obiskom Malte udeležil otvoritvene slovesnosti ob začetku malteškega predsedovanja Svetu EU. To je prvič, da je Malta prevzela to nalogo.

Predsednik Tusk je v govoru na slovesnosti poudaril, da je Malta predsedovanje prevzela v neobičajnem času, polnem novih izzivov in dramatičnih pretresov. „V teh šestih mesecih bomo v Rimu praznovali 60. obletnico Pogodbe, uradno pa se po začel postopek brexita.“ Pomlad bo poleg tega zahteven preizkus za vso EU, kar zadeva migracije, zlasti na osrednji sredozemski poti,“ je dejal.

Tusk je poudaril, da takšen razvoj dogodkov zahteva sposobno, izkušeno in tenkočutno vodenje. Spregovoril je tudi o malteški kulturni dediščini in zgodovini te države.

„Srečo imamo, da je to težko nalogo prevzela Malta. Le malokdo bolje razume Italijane, ki bodo gostili slovesnost v Rimu, in le malokdo bolje razume Britance, s katerimi bomo začeli ločitveni postopek,“ je dejal. „Poleg tega le malokdo bolje razume bistvo tragedije migrantov v Sredozemlju,“ je še dodal.

Donald Tusk se je pred slovesnostjo na dvostranskem srečanju sešel s predsednikom malteške vlade Josephom Muscatom.

Malta bo Svetu predsedovala do 30. junija 2017, sledila pa ji bo Estonija.

Donald Tusk vodi Evropski svet – institucijo, ki določa politične usmeritve EU in njene prednostne naloge – od 1. decembra 2014. Odgovoren je za pripravo in vodenje zasedanj v okviru te institucije. Poleg tega na svoji ravni zagotavlja zunanje zastopanje EU na področju skupne zunanje in varnostne politike.

Če prevod ni na voljo, je vsebina prikazana v izvirnem jeziku