Interne politike

Varstvo osebnih podatkov

Svet EU in njegov generalni sekretariat dosledno upoštevata predpise o varstvu osebnih podatkov. Uradna oseba za varstvo podatkov zagotavlja pravilno uporabo teh pravil.

Preglednost

V skladu s predpisi o preglednosti institucije EU delujejo kolikor je mogoče odprto in blizu državljanom. Ministri v Svetu o zakonodaji odločajo javno, državljani pa imajo pravico zahtevati dostop do dokumentov Sveta.

Okoljsko upravljanje

Generalni sekretariat Sveta (GSS) si prizadeva za zmanjšanje tega vpliva in varovanje okolja. Vzpostavil je program okoljskega upravljanja, ki se uporablja za vse dejavnosti GSS v okviru njegovih zgradb v Bruslju.

Celostna grafična podoba

Celostna grafična podoba „družine Sveta“ temelji na skupnem logotipu. Logotip prikazuje evropsko zastavo in podobo stavbe Europa ter predstavlja enotnost, stalnost in različnost.

Večjezičnost

Svet in Evropski svet delujeta v 24 uradnih jezikih EU. Vsi državljani EU imajo pravico, da pišejo Evropskemu svetu in Svetu v katerem koli od teh uradnih jezikov.

Varstvo tajnih podatkov

Svet ima celovit varnostni sistem za varstvo tajnih podatkov EU. Sistem uporabljajo Svet, njegov generalni sekretariat in države članice.