Odprti podatki

Generalni sekretariat

Svet EU sodeluje na portalu odprtih podatkov EU s tremi nabori podatkov:

 • metapodatki javnega registra Sveta
 • metapodatki zbirke podatkov o prošnjah za dostop javnosti do dokumentov
 • glasovanja Sveta o zakonodajnih aktih

Portal odprtih podatkov EU je začel delovati decembra 2012. Predstavlja enotno točko dostopa do vse več podatkov institucij in drugih organov EU. Podatki so na voljo za prosto uporabo in ponovno uporabo v komercialne ali nekomercialne namene pod pogojem, da je naveden vir.

Cilj portala odprtih podatkov EU je spodbujanje inovativne rabe podatkov in izkoriščanje njihovega gospodarskega potenciala, pa tudi spodbuda k boljši preglednosti in prevzemanju odgovornosti institucij in drugih organov EU.

Nabori podatkov

Nabor podatkov: metapodatki javnega registra Sveta

Licenca: Pravno obvestilo generalnega sekretariata Sveta

Javni register dokumentov Sveta je bil vzpostavljen leta 1999. Register vsebuje sklice na dokumente Sveta, izdane po navedenem letu (za tajne dokumente veljajo izjeme). Javne dokumente je mogoče prek registra tudi naložiti.

V povprečju se vsako leto v register doda približno 25 000 dokumentov (v izvirnem jeziku). Informacije v zvezi z dokumenti Sveta so javne, tudi če vsebina nekega dokumenta ni na voljo javnosti.

Ta nabor podatkov vsebuje naslednje metapodatke o dokumentih Sveta:

 • status objave
 • kategorijo dokumenta
 • številko dokumenta
 • pripono
 • naslov
 • medinstitucionalno kodo
 • vsebino
 • avtorja
 • naslovnika(-e)
 • datum izdaje
 • sejo v zvezi z dokumentom
 • jezike dokumenta

Informacije iz tega nabora podatkov se lahko še vedno spremenijo. Nabor podatkov se dnevno posodablja.

Nabor podatkov: metapodatki zbirke podatkov o prošnjah za dostop javnosti do dokumentov Sveta

Licenca: Pravno obvestilo generalnega sekretariata Sveta

Svet vsako leto objavi letno poročilo o izvajanju Uredbe št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov. Letno poročilo vsebuje statistične podatke o prošnjah, ki jih Svet prejme v zvezi z dostopom javnosti do dokumentov. Z izjemo osebnih podatkov so informacije o teh prošnjah javne.

Ta nabor podatkov vsebuje naslednje informacije o prošnjah, ki jih je Svet prejel v zvezi z dostopom javnosti do dokumentov:

1. Splošne informacije o prosilcu (anonimno)

 • poklicna dejavnost prosilca
 • geografski izvor

2. Splošne informacije o prošnji

 • številka prošnje
 • vrsta prošnje (začetna prošnja, potrdilna prošnja)
 • datum prošnje
 • rok za odgovor
 • podaljšani rok za odgovor
 • datum odgovora
 • vloženi čas
 • nadaljnje spremljanje
 • področje(-a) politike

3. Informacije o zahtevanih dokumentih

 • status objave (javni ali ne)
 • vrsta odgovora
 • kategorija dokumenta
 • številka dokumenta

Informacije iz tega nabora podatkov se lahko še vedno spremenijo. Nabor podatkov se dnevno posodablja.

Nabor podatkov: Glasovanja Sveta o zakonodajnih aktih

Licenca: Pravno obvestilo generalnega sekretariata Sveta

Kadar Svet sprejme zakonodajni akt po rednem ali posebnem zakonodajnem postopku, je zapisnik glasovanja Sveta javno dostopen. Svet povprečno sprejme 120 zakonodajnih aktov letno.

Podatkovna zbirka ne vsebuje le podatkov o glasovanju Sveta pri sprejemanju zakonodajnega akta, temveč tudi informacije o samem aktu, kot so:

 • način sprejetja (na seji Sveta ali po pisnem postopku)
 • seja Sveta
 • sestava Sveta
 • datum sprejetja
 • področje politike
 • vrsta akta (uredba, direktiva, sklep ali stališče)
 • številka akta (kot je objavljena v Uradnem listu EU)
 • zadeva (naslov)
 • številka dokumenta (kot je predložena Svetu v sprejetje)
 • medinstitucionalna koda
 • zakonodajni postopek (redni ali posebni zakonodajni postopek)
 • ukrep Sveta (v skladu s koraki zakonodajnega postopka)
 • način glasovanja (kvalificirana večina ali soglasje)

Informacije iz tega nabora podatkov se lahko še vedno spremenijo. Nabor podatkov se dnevno posodablja.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Ti nabori podatkov se uporabljajo izključno v informativne namene. Edini verodostojni so zapisniki Sveta o sprejetju zakonodajnih aktov in letno poročilo Sveta o izvajanju Uredbe št. 1049/2001. Do njih lahko dostopate prek javnega registra dokumentov Sveta.

Informacije iz teh naborov podatkov se lahko še vedno spremenijo.

Generalni sekretariat Sveta si prizadeva, da bi bile te informacije točne. Morebitne napake, na katere bomo opozorjeni, bomo skušali odpraviti.