Delo v generalnem sekretariatu

Možnosti za stalno zaposlitev

Generalni sekretariat Sveta (GSS) na prosta delovna mesta večinoma zaposluje stalne uradnike iz drugih institucij EU ali z rezervnih seznamov uspešnih kandidatov z javnih natečajev.

Natečaje organizira Evropski urad za izbor osebja (EPSO). To so izpiti za zaposlovanje z natečajnim postopkom, v katerem se z različnimi testi ocenjujejo kompetence kandidatov, kar zagotavlja izbor najboljših med njimi. Javni natečaji so organizirani za različne profile, za nekatere se lahko zahtevajo posebne kompetence in kvalifikacije. Uspešni kandidati so uvrščeni na rezervni seznam, ki ga uporabljajo institucije pri zaposlovanju osebja, če in ko ga potrebujejo.

GSS občasno organizira natečaje za lastne potrebe, in sicer za visoko specializirana mesta. Takšna prosta delovna mesta so objavljena na tej spletni strani pod zavihkom „Trenutne možnosti za zaposlitev“ in na spletni strani EPSO.

Če želite delati v Svetu, redno spremljajte spletno stran EPSO, kjer lahko najdete informacije o prihodnjih natečajih in o tem, kako se pripraviti nanje.

Možnosti za začasno zaposlitev

Pogodbeno osebje

Število pogodbenih sodelavcev, zaposlenih v GSS, je omejeno, izbrani pa so med kandidati, ki so registrirani v bazi podatkov EPSO CAST, ali kandidati, vključenimi na rezervne sezname ali v baze podatkov v drugih institucijah.

Pri zaposlovanju pogodbenih sodelavcev služba GSS za zaposlovanje naveže stik s tistimi kandidati, ki imajo najprimernejši profil za določeno delovno mesto. Zato priporočamo, da redno posodabljate življenjepis v bazi podatkov, v katero ste vključeni.

Začasni uslužbenci

GSS občasno organizira izbirne postopke za zaposlitev začasnih uslužbencev, in sicer večinoma za delovna mesta z zelo specializiranimi profili, ki jih trenutno ni na rezervnih seznamih EPSO. Izbirni postopki za začasne uslužbence so objavljeni na tej spletni strani pod zavihkom „Možnosti za zaposlitev“ in tudi na spletni strani EPSO.

Spontane prijave

Vse stike s kandidati ureja služba GSS za zaposlovanje. V skladu s politiko za zaposlovanje in izbor ta služba ne more obravnavati spontanih prijav, kar velja tudi za spontane prijave kandidatov, ki so bili uspešni na natečaju.

V skladu s predpisi GSS o varstvu podatkov se vse spontane prijave izbrišejo najpozneje šest mesecev po prejemu. GSS na spontane prijave odgovori s samodejnim odgovorom, v katerem so navedene splošne informacije o zaposlovanju v GSS.

Stik s službo GSS za zaposlovanje

Pritožbeni postopek

Trudimo se zagotavljati storitve najvišje kakovosti.

Če pa menite, da ste bili predmet nepravilnosti, imate pravico vložiti pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic. Prosimo, da upoštevate, da morate, preden lahko varuh človekovih pravic sprejme vašo pritožbo, svoje pomisleke najprej predložiti nam.

Stalna delovna mesta Nestalna delovna mesta
Za izbirne postopke za stalna delovna mesta nas kontaktirajte na ta e-naslov. Za izbirne postopke za nestalna delovna mesta uporabite ta e-naslov.