Pripravništva v generalnem sekretariatu

Generalni sekretariat

Kontakt

Za več informacij se lahko obrnete na urad za pripravništva.

Vrste pripravništev

1. Plačana pripravništva

GSS nudi okoli 100 plačanih pripravništev letno za državljane EU, ki do prijavnega roka dokončajo vsaj prvi del univerzitetnega študija in pridobijo diplomo ali enakovredno potrdilo.

Pripravništva potekajo v dveh različnih obdobjih, ki trajata po pet mesecev:

  • od 1. februarja do 30. junija (prvo obdobje)
  • od 1. septembra do 31. januarja (drugo obdobje)

2. Obvezna neplačana pripravništva

GSS nudi približno 20 neplačanih pripravništev letno. Ta pripravništva so namenjena študentom tretjega, četrtega ali petega letnika univerzitetnega študija, ki morajo opraviti obvezno pripravništvo v okviru študijskega programa.

Pripravništva potekajo v dveh različnih obdobjih, ki trajata od enega do pet mesecev:

  • od 1. februarja do 30. junija in
  • od 1. septembra do 31. januarja.

3. Pripravništva za nacionalne uradnike

Ta program je namenjen uradnikom z ministrstev, iz vladnih ali regionalnih agencij in z diplomatskih predstavništev držav članic EU ali držav kandidatk.

Nacionalni uradniki, ki opravljajo pripravništvo v GSS, so zaposleni in plačani pri svojih nacionalnih upravah.

Kdo se lahko prijavi?

Državljanstvo

Pripravništvo v GSS lahko opravljajo:

  • državljani EU in
  • državljani držav kandidatk, ki so zaključile pristopna pogajanja z EU.

Pogoj za plačano pripravništvo je, da je kandidat diplomiral pred kratkim na univerzi ali enakovredni visokošolski ustanovi in pridobil diplomo ali enakovredno potrdilo.

Jeziki

Potrebno je dobro znanje francoščine ali angleščine, ki se največkrat uporabljata za notranje sporazumevanje v GSS, in sposobnost komuniciranja v enem od teh jezikov.

Profili

Trenutno največ prijav pošljejo kandidati z izobrazbo s področja prava, političnih znanosti, mednarodnih odnosov, študij EU in ekonomije.

GSS išče tudi pripravnike z izobrazbo z drugih področij, kot so:

prevajanje, človeški viri, komunikacije, izobraževalne študije, računalništvo, grafično oblikovanje, multimedijske dejavnosti, kmetijska tehnologija, biokemična industrija, zdravje in varnost hrane, gospodarjenje z energijo, okolje ter letalska in vesoljska industrija.

Kdo se ne more prijaviti?

GSS ne sprejema prijav kandidatov, ki so že opravili več kot osemtedensko pripravništvo (plačano ali neplačano) v kateri koli instituciji ali organu EU.

Pritožbeni postopek

Trudimo se zagotavljati storitve najvišje kakovosti.

Če menite, da je pri vaši obravnavi prišlo do nepravilnosti, imate pravico, da se pritožite evropskemu varuhu človekovih pravic. Varuh človekovih pravic lahko vašo pritožbo sprejme šele potem, ko ste se že pritožili uradu za pripravništva.

Dosegljivi smo po e-pošti.