Pripravništva – pogosta vprašanja

Generalni sekretariat

Pripravništva

Ali lahko opravljam pripravništvo poleti?
Ne. Julija in avgusta pripravništev ni.

Ali se upoštevajo spontane prijave?
Ne. Vse prošnje za pripravništvo morajo biti vložene v okviru postopka prijave, ki je opisan na spletni strani.

Kdo se lahko prijavi

Nisem še diplomiral. Ali lahko vložim prošnjo za plačano pripravništvo?
Da, če je diploma izdana pred podpisom sporazuma o pripravništvu.

Ali lahko vložim prošnjo za plačano in za obvezno pripravništvo?
Da. Zaprosite lahko za plačano in za obvezno pripravništvo, če izpolnjujete oba pogoja za prijavo (npr. če ste podiplomski študent, ki je že končal dodiplomski študij in mora opraviti pripravništvo v okviru podiplomskega študija).

Ali lahko hkrati zaprosim za pripravništvo v različnih institucijah EU?
Hkrati lahko zaprosite za pripravništvo v različnih institucijah EU, če izpolnjujete pogoje za prijavo.

Ali po izidu referenduma v Združenem kraljestvu z dne 23. junija 2016 državljani Združenega kraljestva še vedno lahko opravljajo plačana pripravništva v letu 2018?
Državljani Združenega kraljestva so še vedno upravičeni in se lahko prijavijo za pripravništva v generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije. V skladu s Pogodbama, ki ju je Združeno kraljestvo ratificiralo, se pravo EU še naprej v celoti uporablja za in v Združenem kraljestvu.

Izbirni postopek

Kako poteka izbor pripravnikov?
Pripravniki so izbrani na podlagi dosežkov, in sicer glede na informacije iz prijave.

Kandidati so lahko povabljeni na razgovor po telefonu ali prek spleta. V takšnem primeru urad za pripravništvo vzpostavi stik s kandidati, da se dogovorijo za ustrezen termin. Če več kandidatov izkaže enakovredne dosežke, si urad za pripravništvo prizadeva zagotoviti uravnoteženost v smislu geografske porazdeljenosti (tj. čim več narodnosti) in zastopanosti obeh spolov (40 % za spol, ki je manj zastopan) izbranih. Prijave se pregledajo in primerjajo s profili, ki jih potrebujejo različni oddelki generalnega sekretariata Sveta.

Po zaključku izbirnega postopka

Ali moram zagotoviti prevod dokazil?
Ne. Dokazila lahko pošljete v vseh uradnih jezikih EU. Koristno pa je, če se predloži prevod diplome v angleški ali francoski jezik, če je ta na voljo.

Ali morajo biti kopije dokazil overjene kot verodostojne kopije izvirnikov?
Ne. Dokazila je treba poslati po elektronski pošti. Ni treba predložiti overjenih kopij. Pripravniki morajo predložiti izvirnike dokazil ob prihodu.

Med pripravništvom

Ali imam pravico do letnega dopusta?
Pripravniki imajo pravico do dveh dni dopusta za vsak mesec dni dela, poleg javnih praznikov in dni, ko so uradi Sveta zaprti.

Zdravstveno zavarovanje je obvezno. Ali zadostuje evropska kartica zdravstvenega zavarovanja za mojo državo?
Da. Kot dokazilo sprejmemo kopijo vaše evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. Sami morate preveriti, kaj vključuje.

Če pripravniki nimajo drugega zavarovanja (npr. evropske kartice zdravstvenega zavarovanja), lahko izberejo zdravstveno zavarovanje v okviru Sveta. V tem primeru plačani pripravniki plačajo približno 13 EUR/mesec, kar je tretjina zavarovalne premije, Svet pa plača preostali dve tretjini. Za obvezne pripravnike Svet pokrije celotno zavarovalno premijo.

Ali so pripravniki zavarovani?
Vsi pripravniki so nezgodno zavarovani.

Finančni vidiki

Koliko znaša plača?
Trenutno znaša plača 1 159,44 EUR neto/mesec.

Ali Svet Evropske unije krije stroške potovanja iz kraja prebivališča v Bruselj?
Pripravniki prejmejo nadomestilo za potne stroške kot prispevek k njihovim potnim stroškom.

Pripravniki, ki so izbrani iz kraja, ki je iz Bruslja oddaljen več kot 50 km, so upravičeni do nadomestila za potne stroške ob začetku in koncu pripravništva. Nadomestilo se izračuna po metodi, ki temelji na geografski oddaljenosti med Brusljem in naslovom, ki je naveden na obrazcu za prijavo (0–500 km: 0,30 EUR/km, 501–1 500 km: 0,20 EUR/km, več kot 1 500 km: 0,10 EUR/km in pomnoženo z 2, vendar največ 800 EUR. Za razdalje, krajše od 50 km iz Bruslja, ni nadomestila). Da bi bili upravičeni do nadomestila, morate zaključiti vsaj polovico obdobja pripravništva. Svet po podpisu sporazuma o pripravništvu ne bo sprejel nobene zahteve za spremembo naslova.